Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję
21 poprawek za Polską


 

Bruksela, 9 czerwca 2020

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM) pracuje nad opinią do raportu komisji Wolności Obywatelskich i Sprawiedliwości (LIBE) w sprawie stwierdzenia wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską zasady praworządności.  Europoseł Jadwiga Wiśniewska, z ramienia grupy EKR, została sprawozdawcą opinii.

Krótki, 6 punktowy dokument, podobnie jak projekt raportu komisji LIBE, jest szeregiem oskarżeń wymierzonych w Polskę, w tym aspekcie z perspektywy praw kobiet, które  są rzekomo łamane. Opiera się na krytyce dwóch projektów obywatelskich dot. nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz  penalizacji promowania zachowań pedofilskich. Tym samym, wykraczając poza swoje kompetencje, komisja FEMM próbuje wywrzeć nacisk na Polskę, aby promować „jedynie słuszną” jej zdaniem, wizję praw kobiet.

Europoseł Jadwiga Wiśniewska złożyła 21 poprawek do projektu opinii, w których wykazała, jak daleko od prawdy znajdują się proponowane zapisy, tym samym nakreślając rzeczywisty obraz przestrzegania prawa w Polsce.

Pierwsza część poprawek opiera się na wykreśleniu stronniczych zapisów atakujących Polskę, druga, bez nasączenia ideologią jak to jest w przypadku pierwotnych zapisów, wskazuje na aktualny stan polskiej demokracji i praw kobiet. Europoseł Jadwiga Wiśniewska w swoich poprawkach podkreśliła, m.in. że:

 • Kształtowanie polityki w zakresie edukacji seksualnej, jak również dostęp do opieki zdrowotnej w dziedzinie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, zgodnie z art. 168 TFUE, leżą w kompetencji państw członkowskich, choć UE może przyczyniać się do propagowania najlepszych praktyk wśród państw członkowskich;
 • Konstytucja RP potwierdza zakaz dyskryminacji kogokolwiek z jakiegokolwiek powodu;
 • prawo międzynarodowe nie uznaje tzw. prawa do aborcji;
 • W Polsce realizowany jest program edukacji seksualnej:
  • rządy Państw Członkowskich mają pełne prawo i obowiązek do tego, aby zorganizować system oświaty, w tym elementów dotyczących edukacji seksualnej, zgodnie z demokratyczną wolą większości;
  • W Polsce od 21 lat realizowany jest przedmiot "Wychowanie do życia w rodzinie" (WdŻ), który seksualność ujmuje w sposób integralny, czyli uwzględniający zarówno sferę biologiczną, jak i sfery: psychiczną, emocjonalną, społeczną i duchową czyli opartą na wartościach. Takie ujęcie daje szansę na właściwy i pełny rozwój młodego człowieka; ponadto zauważa, że zajęcia WdŻ wprowadzone są w szkołach obligatoryjnie, natomiast nie są obowiązkowe dla ucznia, co wynika z poszanowania konstytucyjnego pierwszeństwa rodziców w wychowywaniu, zgodnie ze swoimi wartościami i przekonaniami.
 • Polski rząd zajmuje się problematyką zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego:
  • każdy ma prawo do ochrony zdrowia, a pod szczególną ochroną prawną znajdują się w Polsce kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu;
  • Problematyka z zakresu zdrowia prokreacyjnego została uwzględniona w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 (NPZ) oraz w programie polityki zdrowotnej pn.: „Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce”, którego celem głównym jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń z zakresu diagnostyki i leczenia niepłodności;    

 

Projekt opinii (wersja PL) można przeczytać TUTAJ

Projekt poprawek (aktualnie wersja ANG) TUTAJ