Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję
62. sesja Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet (CSW)

62. sesja Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet (CSW) odbędzie się w marcu 2018 r. w Nowym Jorkiu. Tegorocznym tematem priorytetowym będą wyzwania i szanse w zakresie osiągnięcia równouprawnienia płci i wzmocnienia pozycji kobiet i dziewcząt na obszarach wiejskich.

Projekt sprawozdania komisji FEMM został przygotowany przez dwóch współsprawozdawców: Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) i Ángelę Vallina (GUE / NGL) i formułuje szereg zaleceń dla Rady, które należy wziąć pod uwagę w odniesieniu do priorytetów UE na sesję ONZ. Projekt zaleceń koncentruje się na takich obszarach, jak dostęp do edukacji, opieka zdrowotna, posiadanie ziemi i dziedziczenie, proces decyzyjny, dostęp do usług i infrastruktury oraz dostęp kobiet do mediów.

Niektóre z zaleceń zawartych w sprawozdaniu są uzasadnione i są wspierane przez grupę EKR, takie jak zwalczanie przemocy wobec kobiet i promowanie zatrudnienia. Jednak inne zalecenia są problematyczne, szczególnie te, które wzywają do uwzględniania problematyki płci we wszystkich obszarach polityki oraz do budżetowania pod kątem płci, upowszechnienia praw seksualnych i reprodukcyjnych, (pod którymi kryje się powszechne prawo do aborcji) oraz odwołania do odmiennych tożsamości płciowych.

Ogólnie rzecz biorąc, sprawozdanie ma charakter nakazowy i wdrożenie jego zaleceń byłoby kosztowne.

24 stycznia 2018r. odbyło się głosowanie na komisji FEMM. Europoseł Jadwiga Wiśniewska, jako sprawozdawca z ramienia grupy EKR, podczas prac nad sprawozdaniem złożyła 22 poprawki, z czego podczas głosowania przyjęto trzy z nich. Traktują one m.in. o:

- skutecznej walce, przy należytym poszanowaniu wolności wypowiedzi, z rosnącą seksualizują wizerunku kobiet i dziewczynek w środkach masowego przekazu;

- opracowaniu strategii politycznych mających na celu wyeliminowanie ubóstwa i zagwarantowanie odpowiedniego poziomu zżycia grupom szczególnie zagrożonym, w tym kobietom i dziewczętom, w szczególności za pośrednictwem systemów zabezpieczenia społecznego;

- wspieraniu bieżącej działalności i tworzenia grup społeczności lokalnych zbierających się, co pewien czas w celu dyskutowania o problemach i wyzwaniach związanych z rozwojem oraz podejmowania konstruktywnych działań.