Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję
Aby być razem nie tylko od święta - poprawki w sprawie pozycji kobiet w erze cyfrowej


Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia będą dla nas wszystkich czasem intensywnych spotkań z rodziną, na co brakuje czasu w zabieganej codzienności. Tymczasem rozwój technologii informatycznych tworzy nowe możliwości godzenia ze sobą życia zawodowego i rodzinnego. Warto wykorzystywać te szanse, aby spędzać czas wspólnie częściej niż tylko przy wigilijnym stole.

Głos matek powinien zostać usłyszany

W Parlamencie Europejskim trwają właśnie prace nad sprawozdaniem w sprawie wzmacniania pozycji kobiet w erze cyfrowej. Nie można pominąć przy tej okazji szans, jakie postęp technologiczny przynosi rodzicom, którzy poza opieką nad dziećmi pragną także pozostać aktywni zawodowo. Swobodne kształtowanie czasu pracy jest uznawane przez 63% matek w Europie za najlepszą metodę godzenia ze sobą obowiązków rodzinnych oraz rozwoju zawodowego, jak donoszą przywoływane przez Instytut Ordo Iuris badania przeprowadzone przez Mouvement Mondial des Mères Europe. Praca z domu przy wykorzystaniu nowych technologii informatycznych, to podstawowy sposób na ułatwienie życia matkom pragnącym się realizować zawodowo bez stawiania na szali macierzyństwa i radości płynącej z obserwowania rosnącego dziecka. To sytuacja, z której korzyści czerpią wszyscy: dziecko mające stały kontakt z mamą, kobieta mogąca realizować się zawodowo bez poczucia utraty bezcennych chwil oraz pracodawca, którego pracownik „nie wypada z obiegu”. Oczywiście, nie na każdym stanowisku praca w tym modelu jest możliwa. Warto jednak pomóc choć części z tych rodzin, które radość płynącą ze spędzania wspólnie czasu z zaskoczeniem odkrywają dopiero w świąteczne dni ustawowo wolne od pracy.

Dla dobra dziecka i nas wszystkich

Podczas świąt Bożego Narodzenia coraz chętniej korzystamy z życzeń składanych za pośrednictwem poczty elektronicznej, dzielimy się zdjęciami z rodziną i przyjaciółmi mieszkającymi zbyt daleko, aby spotkać się z nimi osobiście. W naszych domach coraz częściej korzystamy z nowoczesnych technologii w sprawach prywatnych - na uboczu jednak pozostaje ich wykorzystanie do łączenia życia zawodowego z rodzinnym. Ponadto, wciąż obserwujemy przepaść technologiczną pomiędzy regionami Europy znajdującymi się na różnych stopniach rozwoju gospodarczego. Nie tylko uderza to w konkurencyjność i rozwój gospodarczy Unii Europejskiej, lecz także odbiera części europejskich rodzin szansę na wspólnie spędzony czas. Ważne jest także kształcenie umiejętności cyfrowych wśród młodzieży na wszystkich szczeblach edukacji, co pozwoli zmniejszyć braki w wiedzy informatycznej w całym społeczeństwie oraz upowszechni, a w przyszłości również udoskonali, istniejące rozwiązania. Oczywiście, nie można też tracić z pola widzenia zagrożeń, z jakimi wiąże się powszechny dostęp do Internetu. Łatwowierność dzieci coraz częściej wykorzystywana jest przez przestępców, a w mediach społecznościowych i cyfrowych ciągle nasila się seksualizacja wizerunku kobiet i dziewcząt. Dużo prościej będzie im jednak przeciwdziałać, gdy rodzice będą przy dziecku poświęcając mu uwagę.

Nie szukajmy problemów na siłę

W jaki jeszcze sposób nowe technologie mogą poprawić sytuację kobiet? Z pewnością nie poprzez wprowadzenie parytetów płci na wysokich stanowiskach w przedsiębiorstwach teleinformatycznych, co proponują niektórzy członkowie Parlamentu Europejskiego oraz Komisji. Dla sprawowania prestiżowych funkcji kluczowe znaczenie ma wysoki poziom wiedzy i umiejętności. Tymczasem wprowadzane w przedsiębiorstwach parytety płci mają negatywne konsekwencje dla odbierania poziomu kompetencji kobiet w społeczeństwie. Ponadto, są zupełnie nieefektywne w zwiększaniu realnego wpływu kobiet na działalność przedsiębiorstwa. Warto przy tej okazji zwrócić uwagę na sytuację kobiet w Norwegii. Za niedochowanie parytetu płci w zarządzie spółki grozi tam jej rozwiązanie. Rezultaty tego rozwiązania trudno jednak uznać za sukces we wzmacnianiu pozycji kobiet: 75% zajmowanych przez nie stanowisk w zarządach nie ma charakteru wykonawczego. Tymczasem 98% dyrektorów generalnych wciąż stanowią mężczyźni. Co zastanawiające, niektórzy nie dostrzegają, że Łotwa, mająca największy w Unii Europejskiej kobiet zasiadających w zarządach spółek, w ogóle nie ingerowała w strukturę przedsiębiorstw. Wydaje się, że europarlamentarzyści szukają problemów kobiet tam, gdzie ich - dosłownie - nie ma.

Poseł Jadwiga Wiśniewska złożyła 11 poprawek do projektu sprawozdania dotyczącego pozycji kobiet w erze cyfrowej, nad którym trwają obecnie prace w FEMM - komisji Parlamentu Europejskiego ds. Praw Kobiet i Równouprawnienia. Propozycje podkreślają pozytywny wpływ nowych technologii na elastyczne kształtowanie czasu pracy, wskazują na zagrożenia wiążące się z seksualizacją wizerunku kobiet i dzieci oraz jednoznacznie przeciwstawiają się parytetom płci. Decyzja o ostatecznym kształcie raportu zapadnie w drugiej połowie 2016 r.