Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję
Debata o różnorodność biologicznej

W ramach posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, które miało miejsce 30.09.2018, odbyła się debata na temat 14. spotkania dotyczącego Konwencji o różnorodności biologicznej (COP 14). Głos w dyskusji zabrała Pani Poseł Jadwiga Wiśniewska, która jest współautorem rezolucji w tej sprawie.

Europosłanka Prawa i Sprawiedliwości zwracała uwagę na konieczność zachowania bioróżnorodności na świecie oraz podkreśliła skuteczność działań podejmowanych przez Polskę w jej ochronie. „Zachowanie bioróżnorodności zarówno w Unii Europejskiej, jak i na całym świecie, powinno być traktowane absolutnie w sposób priorytetowy. Tak jest w Polsce, gdzie w 2015 roku w ramach wdrażania konwencji przyjęliśmy program ochrony zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej, wraz z planem szczegółowych działań na lata 2015-2020” - podkreśliła.

Jadwiga Wiśniewska w swoim wystąpieniu wzywała również, aby program ochrony różnorodności biologicznej był oparty o głosy wszystkich grup interesu oraz na danych naukowych. Pani Poseł apelowała o przyjęcie w programie strategicznym mierzalnych celów i jasnych mierników służącym ocenie ich osiągania. Podkreśliła także, że nowe cele powinny wynikać z celów zrównoważonego rozwoju odnoszących się do różnorodności biologicznej.

W dalszej części swojego wystąpienia europosłanka podkreślała potrzebę ochrony bioróżnorodności na poziomie interdyscyplinarnym. W ocenie Pani Poseł warunkiem niezbędnym do osiągniecia celów równoważonego rozwoju jest włączanie różnorodności biologicznej do innych sektorów i polityk międzysektorowych.

Polska polityk apelowała także o zwrócenie większej uwagi na wzajemnie zacieśnienie relacji pomiędzy bioróżnorodnością, a zmianami klimatu. Wyjaśniała, że zmiany klimatu stwarzają poważne zagrożenie dla stanu różnorodności biologicznej, ale z drugiej strony dobra kondycja ekosystemu ma potencjał do hamowania zmian, a także pomaga nam w przystosowaniu się do nich.