Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję
Dobrostan koniowatych

15 listopada Intergrupa ds. Dobrostanu Zwierząt zebrała się w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, aby rozważyć dobrostan koni, osłów i mieszańców. Sesji międzygrupowej przewodniczyła Jacqueline Foster z grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, a uczestniczyli w niej prelegenci z „World Horse Welfare”; „The Donkey Sanctuary” i „Brooke - Action for Working Horses and Donkeys”.

Status prawny koniowatych może się różnić ze względu na różne role, jakie mogą pełnić. Posłowie do PE poruszali dwa różne tematy podczas sesji. W pierwszej kolejności omówiono kwestię odpowiedzialnej własności oraz postęp osiągnięty przez podgrupę koni w ramach Platformy na rzecz dobrostanu zwierząt. Następnie skupili się na handlu skórami osła i wpływie na społeczności lokalne.

Roly Owers z "World Horse Welfare"  zaprezentował postępy zainicjowanej przez siebie Podgrupy ds. Koni, platformy UE. W raporcie poseł Julie Girling, podkreśliła, że właściciele koni powinni mieć minimalny poziom wiedzy na temat hodowli koniowatych, a wraz z własnością przychodzi osobista odpowiedzialność za standard zdrowia i dobrostanu zwierząt pod ich opieką. Aby zapewnić odpowiedzialną własność, w sprawozdaniu podkreślono potrzebę opracowania europejskich wytycznych dotyczących dobrych praktyk. W ramach platformy UE na rzecz dobrostanu zwierząt państwa członkowskie, niezależni eksperci, organizacje pozarządowe, weterynarze i przedstawiciele przemysłu utworzyli z własnej inicjatywy podgrupę, której zadaniem jest wspólne działanie na rzecz zapewnienia wytycznych dotyczących odpowiedzialnego posiadania, trzymania i opieki nad koniowatymi. Grupa ta kończy obecnie prace nad dwoma kluczowymi dokumentami: przewodnikiem po dobrych praktykach w zakresie dobrostanu zwierząt w odniesieniu do trzymania, opieki, szkolenia i wykorzystywania koni oraz osłów. Przewodniczący podgrupy, dr Birte Broberg, przedstawi pracę i wskaże kolejne kroki, które podgrupa podejmie podczas kolejnego.

Intergrupa ds. Dobrostanu Zwierząt skupiła się następnie na handlu skórami osła oraz na problemach społecznych, gospodarczych i społecznych, które się z tym wiążą. Ian Arthur Cawsey, ambasador ONZ w „The Donkey Sanctuary”, wyjaśnił dlaczego handel ten stanowi globalny kryzys dla osłów i tych, którzy od nich zależą. W ciągu ostatnich dziesięcioleci Chiny były świadkami eksplozji popytu na skóry osłów w celu wyprodukowania "ejiao", substancji używanej w medycynie tradycyjnej, zdrowiu i kosmetykach.. W miarę jak światowy handel rośnie, osły są przedmiotem handlu i kradzieży na całym świecie.

Zwierzęta te stanowią jednak źródło utrzymania dla 500 milionów ludzi na całym świecie i niektórych najbiedniejszych społeczności. Kiedy osły są sprzedawane lub kradzione, dodatkowe obciążenie związane z podjęciem pracy często spada na najbardziej wrażliwych członków społeczeństwa: dzieci i kobiety. Ponadto, skóra jest ceniona bardziej niż mięso, przedwczesna śmierć osłów jest uważana za "pomocną". Sytuacja ta doprowadziła do powszechnych nadużyć i globalnego kryzysu dobrobytu. Wywołuje to również poważne obawy dotyczące zdrowia publicznego i środowiska naturalnego.

Petra Ingram, Dyrektor Generalny Brooke - Action for Working Horses and Donkeys oraz dr Jennifer Wathan przedstawili prezentację na temat lokalnego wpływu handlu skórami osła na źródła utrzymania w Afryce. Osioł jest cennym dobrem, które zapewnia wiele podstawowych funkcji w gospodarstwie domowym. Rosnący handel skórami osłów wywarł zatem głęboki wpływ na społeczność w Afryce. Razem ze nagłym wzrostem liczby osłów, wzrosła również liczba kradzieży. Ludzie albo tracą zwierzęta z powodu kradzieży albo są zmuszeni je sprzedać z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej. Kradzież osłów podważa warunki życia rodzin i społeczności. Aby chronić swoje osły, ludzie wymyślają innowacyjne sposoby zapewnienia sobie bezpieczeństwa. Rozwój skutecznych rozwiązań i wyników wymaga współpracy z lokalnymi społecznościami.