Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję
Dobrostan zwierząt w gospodarstwie


Spotkanie Intergrupy ds. dobrostanu zwierząt odbyło się w czwartek 01.07.202. W pierwszej jego części podsumowano program wdrażania dobrostanu zwierząt w gospodarstwie - prezentacja raportu autorstwa posła Jeremiego Decerle.

Już od wielu lat Unia Europejska prezentuje jedne z najwyższych na świecie standardów, jeśli chodzi o dobrostan zwierząt. Stanowi on również kluczowy aspekt wspólnej polityki rolnej (WPR). Wdrażana, w ostatnich latach, legislacja* przyniosła sukcesy w niektórych jej obszarach. Nadal jest niewystarczająca wobec istniejących potrzeb. Obecne przepisy wpłynęły na poprawę sytuacji w niewielkim stopniu. Nadal, jak podkreśla autor raportu, jest wiele do zrobienia jeśli chodzi o dobrostan zwierząt w gospodarstwach, szczególnie w kwestiach transportu oraz uboju. Wskazano następujące działania, którymi trzeba się pilnie zająć;

- paląca potrzeba aktualizacji przepisów

- badanie poziomu skuteczności

- transparentność i koherentność w dostępie do danych

- spójność z prawodawstwem w zakresie zdrowia zwierząt

- potrzeba lepszej integracji między prawodawstwem dobrostanu zwierząt, a politykami państw wspólnoty

Hodowla zwierząt odgrywa znaczącą rolę w rolnictwie unijnym, nie tylko pod względem gospodarczym i środowiskowym, ale także w kontekście kulturowym. Chów ma duże znaczenie dla  wielu regionów państw Unii Europejskiej. Należy zatem zwrócić szczególną uwagę na istotę problemów z jakimi borykają się państwa członkowskie włączając w to potrzeby społeczeństwa. Trzeba trwale wspierać i doceniać wysiłki hodowców. Nieustanna potrzebna aktualizacji legislacyjnej (konkretne i jasno określone cele między uczestnikami całego procesu). Dostęp do zawansowanych szkoleń rolników i innych uczestników sektora hodowlanego; wypracowanie standardów hodowlanych, program zachęt i wsparcia oraz pozytywna komunikacja na każdym etapie, dopełnią procesu zainicjowanych przekształceń.

Obawy związane ze wdrażaniem obowiązującego prawodawstwa wspólnoty zaprezentowała Inez Grenho Ajuda, w drugiej części spotkania. Dobrostan zwierząt staje się coraz ważniejszy dla mieszkańców Europy, którzy są coraz bardziej świadomi w tym obszarze. W ostatnich latach przeprowadzono szereg kampanii społecznych, które przyniosły pozytywne efekty i spotkały się z aprobatą jak choćby No Animal left Behind (żadne zwierzę nie zostanie pozostawione), czy End of Cage Age (zakaz hodowli klatkowej). Trwają nieustanne prace nad aktualizacjami naukowymi we współpracy z naukowcami, farmerami, hodowcami, by wypracowywać najlepsze metody i sposoby oraz tworzyć nowe modele przyjazne dla każdego uczestnika procesu hodowli. Ciągła potrzeba regularnej wymiany w zakresie dobrych praktyk oraz optymalne, kompleksowe zmiany są pożądanym kierunkiem poprawy dobrostanu zwierząt gospodarskich.

 

*

- Dyrektywa 98/58/EC - w sprawie ochrony zwierząt utrzymywanych w celach hodowlanych

- Dyrektywa 1999/74/EC ustanawiająca minimalne normy ochrony kur niosek

- Dyrektywa 2007/43/EC dotyczy kurcząt chowanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa (brojlery)

- Dyrektywa 2008 / 119 / EC ustanawiająca minimalne normy ochrony cieląt

- Dyrektywa 2008/120/EC w sprawie ochrony świń