Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję
Dyskusja nt. postępów w zakresie energii z OZE


Podczas dzisiejszego posiedzenia komisji do spraw ochrony środowiska (ENVI) odbyła się dyskusja na temat sprawozdania z postępów w dziedzinie energii odnawialnej przygotowanego przez Komisję Europejską. Sprawozdanie to zawiera śródokresową ocenę postępów UE i jej państw członkowskich w zakresie energii odnawialnej na rok 2020.

Cele te dotyczą osiągnięcia przez UE 20 procentowego udział energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii oraz cel 10 % wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w transporcie. Zgodnie ze sprawozdaniem cel 20% dla całości UE zostanie najprawdopodobniej osiągnięty. Jedynie niektóre kraje mogą mieć trudności co do realizacji celów indywidualnych. Polska nie powinna mieć kłopotów z osiągnięciem swojego celu na 2020 rok, czyli 15%. Obecnie w Polsce udział OZE w produkcji elektrycznej wynosi około ponad 12%.

Debata dotyczyła projektu opinii Komisji Ochrony Środowiska - wskazówek do uwzględnienia w końcowym tekście projektu rezolucji przez Komisję Przemysłu, Badań Naukowych i Energii czyli komisję przedmiotowo właściwą. Wśród wskazówek uwzględnionych znalazł się zapis wzywający państwa członkowskie, aby przyznały priorytet tym odnawialnym źródłom energii i technologiom, które w najmniejszym stopniu negatywnie oddziałują na środowisko i różnorodność biologiczną, tak aby wykorzystano zalety specyficznego geograficznego i klimatycznego położenia dla osiągnięcia pozytywnego efektu. Obecna na posiedzeniu Europoseł Jadwiga Wiśniewska odniosła się to tej kwestii -"Niektóre państwa członkowskie w obszarze odnawialnych źródeł energii dysponują potencjałem w postaci dużego nasłonecznienia, silnych wiatrów zaś inne na przykład korzystnymi uwarunkowaniami geotermalnymi. Z zadowoleniem przyjmuję zapis wzywający kraje członkowskie do wykorzystywania zalet swojego specyficznego geograficznego i klimatycznego położenia, aby przy realizacji pozytywnego efektu, w jak najmniejszym stopniu negatywnie oddziaływać na środowisko. Takie podejście powinno stanowić podstawę formułowania polityk w zakresie OZE na przyszłość - państwa powinny korzystać w możliwie największym stopniu ze swoich możliwości, ale nie powinno się im narzucać celów, których nie są w stanie spełnić. Pozostawienie im większej swobody wraz z dostępem do środków finansowych powinno także prowadzić do zagospodarowania tych odnawialnych źródeł energii, które dziś są wykorzystywane w niewielkim stopniu, ale jest w nich duży potencjał, tj. energia z fal oceanicznych czy geotermia"

Europoseł z ramienia Prawa i Sprawiedliwości odniosła się także do drugiego celu - "Rzeczywiście problem może pojawić się z realizacją drugiego celu 10 % - owego udziału OZE w sektorze transportu. Zgodnie z raportem Komisji Europejskiej, obecnie udział biopaliw nieznacznie przekracza 5%. Pamiętajmy jednak, że obecna koniunktura może być chwilowo mniej sprzyjająca dla biopaliw na przykład ze względu na spadek cen ropy. Poza tym wciąż odczuwamy skutki kryzysu gospodarczego. W związku z tym jestem zdania, aby raczej zachować spokój niż podejmować pochopne działania, mogące przynieść negatywne skutki"