Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję
Edukacja kluczem do wprowadzenia ideologii gender


Jednym z punktów dzisiejszego spotkania (23.03.2015) Komisji Kultury i Edukacji było rozpatrzenie projektu opinii nt. wzmocnienia pozycji kobiet poprzez edukację. Europoseł Jadwiga Wiśniewska jest sprawozdawcą opinii z ramienia grupy EKR. Projekt opinii oparty jest na błędnym założeniu, które traktuje edukację i kształcenie kobiet, jako klucz do eliminowania stereotypów na tle płci oraz promowania jej społeczno - kulturowego charakteru, czyli de facto promowania ideologii gender.


Poniżej zamieszczamy wypowiedź europoseł Jadwigi Wiśniewskiej odnoszącą się do projektu opinii.

Kobiety i mężczyźni posiadają równe i jednakowe ciężko wywalczone prawa cywilne. Płeć nie jest sztuczną konstrukcją społeczną. Nie można zakwestionować istnienia dwóch odmiennych płci. Komisja Europejska promując ideologię gender, nakazuje radykalnie zmieniać normy i zachowania związane z płcią, czego skutki mogą okazać się niebezpieczne. Od czasu systemu komunistycznego nie mieliśmy do czynienia z podobnym rodzajem nacisku ideologicznego. Założenie, że płeć ma charakter kulturowo-społeczny jest niezwykle szkodliwe oraz doprowadza do szkodliwej seksualizacji, indoktrynuje młodych ludzi, łamiąc bariery stosowności, prawa rodziców do opieki i wychowania swoich dzieci oraz narzuca absurdalne modele w  szkole. Gender jest objawem zmuszania innych do przyjmowania pewnej ideologii.

Dostępne dane statystyczne na poziomie europejskim stwierdzają, że kobiety są lepiej wykształcone od mężczyzn. Więcej kobiet kończy studia wyższe i więcej też bierze udział w procesie doszkalania. Niewątpliwie dostęp do wysokiej jakości edukacji, jest szansą na karierę zawodową kobiet.

Kobiecość nie jest przeszkodą w wyborze kariery czy przeszkodą w kształceniu się. Edukacja nie powinna służyć do promowania niebezpiecznej ideologii gender. Zadaniem edukacji jest udostępnienie i upowszechnianie wiedzy oraz umiejętności, co sprzyja też zwalczaniu bezrobocia i efektywnej ścieżce kariery. Kobiety w Europie nie są osobami drugiej kategorii i nie potrzebują specjalnych praw, potrzebują równych szans w dostępie do dobrej edukacji i wsparcia przy pełnieniu różnorodnych ról zawodowych i tych związanych z macierzyństwem.