Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję
EKR- „Przyszłość Europy”- Nowa Nadzieja- Wilno

Wilno, 2 czerwca 2021r.

Siódme przedsięwzięcie europejskiej trasy EKR* „Przyszłość Europy. Nowa nadzieja" miało miejsce we wtorek, 2. czerwca 2021 w Wilnie.

W grudniu minionego roku ugrupowanie Konserwatystów i Reformatorów parlamentu europejskiego, rozpoczęło wydarzeniem w Warszawie, swoją trasę po Europie. Zainicjowane zostały cykliczne rozważania bardziej skutecznych i trwałych alternatyw dla federalizacji europejskiej. Seria spotkań promuje nową formę działalności, która może ocalić Europę przed lewicowo - liberalnym dyktatem. Wieloletnia współpraca suwerennych, narodowych demokracji i równorzędne partnerstwo dla wspólnego dobra są obecnie wypierane aktywnym promowaniem tendencji federalizmu i kosmopolityzmu na arenie unijnej.

Jakiś czas temu wśród konserwatywnych polityków Unii Europejskiej powstała koncepcja "Narodowej Europy" jako wspólnoty niepodległych, autonomicznych i suwerennych demokracji współpracujących ze sobą. Jest to odpowiedź na zabiegi różnych grup politycznych w Parlamencie Europejskim próbujących tworzyć z państw członkowskich Unii Europejskiej jedno superpaństwo - Europę. Stojąc w obliczu kluczowego momentu w historii Europy, należy przyjąć aktywne postawy wobec zabiegów federalistów, które dla wierzących w demokrację narodową, są nie do przyjęcia. Szerzące się hasła „więcej Europy albo nie ma Europy” są chętnie promowane przez lewackie środowiska, które starają się zatrzeć tożsamość i chrześcijańskie wartości wspólnoty. Czas przywrócić ideał Europy, organizacji kierującej się pierwotnie wzajemnym szacunkiem, współpracą i solidarnością. Teraz jest czas na nową nadzieję dla Europy.

Przyszłość Europy- Europa Ojczyzn. Potrzeba zreformowania Unii Europejskiej jest ogromna. Należy powrócić do koncepcji Europy Ojczyzn**; Europa jako wspólnota uzupełniająca perspektywy państw członkowskich i szanująca ich różnice, tworząca odpowiednie warunki dla dialogu i dyskusji, współpracująca z suwerennymi państwami członkowskimi. Postępująca federalizacja mocno ingeruje w suwerenność państw członkowskich, próbując zacierać ich tożsamość narodową i pozyskiwać coraz więcej kompetencji. Rola wartości chrześcijańskich dla Europy jest kluczowa. To one stały się podwalinami dla istnienia obecnej Unii Europejskiej. Tożsamość i wspólnotę cywilizacji stworzyli Chrześcijanie. Obecny kryzys wywołany został odejściem od wartości Boga, wiary i religii na rzecz kosmopolitycznego stylu życia. Ateizacja i konsumpcja to największe niebezpieczeństwa dla kultury europejskiej z którymi przyszło się nam mierzyć. Obecnie chętnie promuje się działania, które nakierowane są na niszczenie chrześcijaństwa, społeczeństw oraz europejskiej kultury chrześcijańskiej. Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości” powiedział Papież Jan Paweł II. Aktualność tych słów dziś jest większa, jak nigdy przedtem. Tworząc przyszłość pełną nadziei, należy pielęgnować przeszłość. Nie ma tożsamości bez przeszłości. Ona kształtuje tożsamość kulturową.

Unia Europejska jako wspólnota szanująca wszystkie państwa. Gwarantująca ich równość, jedność, odrębność. Wspólnie podejmująca decyzje, współpracująca, szanująca różność narodów, dbająca o rodzinę jako wartość najwyższą.

Unia Europejska jako wspólnota oparta na wartościach chrześcijańskich, tworzona przez społeczeństwa wartości, gdzie rodzina, wspólnota, ojczyzna stanowią niepodważalne dobro i są niezwykle istotne w życiu obywateli. Silna rodzina to fundament dla silnego społeczeństwa i silnego państwa, w rezultacie silnej Unii Europejskiej.

 

"To czas, aby odbudować naszą wspólnotę Państw Europy, Europę wzajemnego szacunku, współdziałania i solidarności. Czas na nową nadzieję dla Europy. Czas na #ResetEU."

* Europejscy Konserwatyści i Liberałowie ( European Conservatives and Reformists) ugrupowanie polityczne Parlamentu Europejskiego http://grupaekr.pl/pl/

** Europa Ojczyzn - jedna z wizji powstania Unii Europejskiej, zakładająca związki gospodarcze przy zachowaniu odrębności politycznej zjednoczonych krajów  https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa_ojczyzn

***link do wydarzenia

https://www.youtube.com/watch?v=8w4nBI-HBuI