Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję
Emisje przemysłowe: posłowie zagłosowali przeciwko rozszerzeniu dyrektywy IED


Strasburg, 11 lipca 2023r.

Podczas sesji plenarnej Europosłowie zagłosowali za przyjęciem raportu Komisji ENVI dotyczącego dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych. Dyrektywa, zwana dyrektywą IED, ma na celu kontrolę emisji oraz zanieczyszczeń z największych instalacji przemysłowych. W swojej propozycji rewizji, Komisja Europejska zaproponowała rozszerzenie zakresu dyrektywy oraz objęcie jej zapisami dodatkowo fermy trzody chlewnej oraz drobiu, a także włączenie (po raz pierwszy) w zakres dyrektywy hodowli bydła.

Objęcie dyrektywą hodowli bydła oraz mniejszych ferm drobiu i trzody chlewnej wiązałoby się z dodatkowymi obowiązkami dla rolników związanymi z redukcją emisji oraz zanieczyszczeń z ich działalności. Mogłoby to zagrozić ciągłości produkcji żywności oraz znacząco podnieść koszty finansowe i administracyjne dla rolników.

Europosłowie w głosowaniu opowiedzieli się po stronie obywateli oraz rolników. Przegłosowany został kompromis Komisji AGRI, czyli powrót do obecnego status quo, czyli wyłączenie hodowli bydła z zakresu dyrektywy oraz utrzymanie w zakresie dyrektywy jedynie największych ferm trzody i drobiu. Wynik głosowania niewątpliwie pokazuje, iż w Parlamencie w końcu następuje urealnienie polityki Zielonego Ładu forsowanej przez Wiceprzewodniczącego Timmermansa. Kolejne ugrupowania polityczne oraz kolejni europosłowie zaczynają wsłuchiwać się w głos obywateli, bo  to oni ponoszą koszty unijnej polityki klimatycznej.

Warto wspomnieć, iż plenum PE opowiedziało się również za przyjęciem poprawek Komisji ITRE, które mają na celu ułatwienie działalności instalacjom przemysłowym objętym dyrektywą. Przyjęte zostały poprawki umożliwiające państwom członkowskim nienakładanie dodatkowych obowiązków związanych z efektywnością energetyczną na jednostki podlegające pod system EU ETS oraz zmieniono obowiązkowe plany transformacji klimatycznej na poziomie każdej instalacji na dobrowolne plany klimatyczne na poziomie całego przedsiębiorstwa. Przyjęte zmiany spowodują iż sektory objęte dyrektywą IED, takie jak sektor energetyczny, stalowy czy gazowo-paliwowy, nie będą dodatkowo obciążone nowymi wymogami związanymi z polityką energetyczną i klimatyczną.

Już w lipcu odbędzie się pierwsze spotkanie trójstronne, czyli tak zwany trilog pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą a Komisją Europejską. Prace będą kontynuowane przez najbliższe kilka miesięcy. Stanowisko Parlamentu w zakresie rolnictwa oraz włączania nowych hodowli w zakres dyrektywy jest korzystniejsze od stanowiska Rady, jak i Komisji Europejskiej, dlatego Grupa EKR dokona wszelkich starań aby obronić to stanowisko oraz zabezpieczyć interesy europejskich rolników oraz obywateli.