Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję
Etykietowanie produktów zwierzęcych


Bruksela, 23 Marca 2021r.

Coraz liczniej obywatele Europy zainteresowani są otrzymywaniem rzetelnych, czytelnych informacji na temat dobrostanu zwierząt gospodarczych, kupując produkty pochodzenia zwierzęcego. Odpowiadając na te i inne potrzeby zaapelowano do KE o przygotowanie zharmonizowanego, wielopoziomowego systemu znakowania dobrostanu zwierząt. System ten ma zawierać, oprócz treści, propozycję zdjęć prezentujących sposób trzymania zwierząt w rolnictwie ekologicznym, konwencjonalne i przemysłowe metody hodowli oraz wskazanie metod ich żywienia ( w szczególności GMO, antybiotyki herbicydy).

Obecnie istnieje tylko jeden ogólnounijny obowiązkowy system etykietowania w odniesieniu do dobrostanu zwierząt, który ma zastosowanie do jaj stołowych

Zbyt wiele etykiet dostępnych na rynku jest nieczytelnych (niezrozumiałych) dla konsumentów, informacje zawarte nie są rzetelne, czasem ukryte pod skomplikowanymi symbolami, często niepełne. Projekt Animal Welfare Labelling* jest istotny z wielu powodów; ponieważ to jest element strategii F2F**, ponieważ takie są oczekiwania konsumentów, ponieważ coraz więcej organizacji i instytucji zgłasza takie potrzeby, ponieważ jednolity system etykietowania pozwoli na jasność i przejrzystość zakupów, ponieważ wpłynie na transparentność produkcji w krajach wspólnoty.

Etykieta "Method-of-Production Plus" ("MoP+"), ma na celu zapewnienie konsumentom wysokiej jakości informacji, budując kierunek dla humanitarnych metod produkcji, a jednocześnie wzmacniając uczciwą konkurencję na wspólnym rynku.

Jednym z kluczowych priorytetów Komisji jest promowanie wzmocnionego dialogu na temat kwestii dobrostanu zwierząt. Lepsze stosowanie przepisów UE, wymiana informacji i doświadczeń, stosowanie najlepszych praktyk oraz zaangażowanie zainteresowanych stron, efektywnie będą wpływać na dalszą poprawę dobrostanu zwierząt,

 

* systemy wprowadzone w celu dostarczania konsumentom informacji na temat norm dobrostanu stosowanych w produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego

** strategia „od pola do stołu”- wprowadzenie sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego jako element Europejskiego Zielonego Ładu

https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en