Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję
Globalny raport na temat handlu ludźmi za 2022 r.

25 kwietnia 2023 r.,

 w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM) oraz Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE), podczas którego  Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC) przedstawiło „Globalny raport na temat handlu ludźmi z 2022 r." wzorce handlu ludźmi w sytuacjach kryzysowych”. Prelegentami byli Ilias Chatzis, Kierownik Sekcji ds. Handlu Ludźmi i Przemytu Migrantów oraz Fabrizio Sarrica, Lider Zespołu Oddziału Badań i Analiz Trendów. Spotkanie odbyło się w ramach przygotowań wymiana parlamentarnych do proponoanej przez Komisję dyrektywy zmieniającej dyrektywę 2011/36/UE w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar.

"Najnowszy raport pokazuje, w jaki sposób pandemia zwiększyła podatność na handel ludźmi, osłabiając zdolność do ratowania ofiar i karania przestępców. Nie możemy pozwolić, aby kryzysy pogłębiały wykorzystywanie. ONZ musi  wspierać władze krajowe, zwłaszcza w krajach rozwijających się, w reagowaniu na zagrożenia związane z handlem ludźmi, a także w identyfikacji i ochronie ofiar, zwłaszcza w stanach wyjątkowych".

Wojna i konflikty oferują możliwości dla handlarzy do wykorzystywania ludzi. Sytuacja na Ukrainie zwiększa ryzyko handlu ludźmi dla uchodzców i migrantów. Większość ofiar pochodzi ze stref konfliktów- krajów afrykańskich i Bliskiego Wschodu.

Według raportu kobiety są poddawane przemocy fizycznej przez handlarzy trzy razy częściej niż mężczyźni, a dzieci są poddawane niemal dwa razy częściej niż dorośli.

Jednocześnie kobiety badane w związku z handlem ludźmi są znacznie skazywane niż mężczyźni. Sugeruje to, że system sprawiedliwości może dyskryminować kobiety i/lub że rola kobiet w sieciach handlu ludźmi może zwiększać prawdopodobieństwo skazania ich za to przestępstwo.