Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję
Handel i trzymanie zwierząt egzotycznych jako zwierząt domowych w Unii Europejskiej

24 października 2019 r. w Strasburgu odbyło się spotkanie Integrupy do spraw Dobrostanu Zwierząt. Spotkanie poświęcone było kwestii handlu i trzymania zwierząt egzotycznych jako zwierząt domowych w Unii Europejskiej. Europa jest obecnie jednym z głównych importerów egzotycznych ryb tropikalnych, gadów, ptaków i ssaków. Intergrupa omówiła kwestie związane z tym rosnącym trendem oraz możliwe rozwiązanie problemów jakie on stwarza.

David Gennep, dyrektor generalny organizacji AAP - Animal Advocacy and Protection, opisał problemy związane z handlem egzotycznymi zwierzętami domowymi. Po pierwsze, zwierzęta egzotyczne są całkowicie nieodpowiednie do trzymania jako zwierzęta domowe: mają złożone potrzeby behawioralne i fizjologiczne, których przeciętny właściciel nie może zaspokoić. Stanowią również zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, ponieważ są nieprzewidywalnymi dzikimi zwierzętami i mogą przenosić choroby zarówno na ludzi, jak i na inne zwierzęta. Ponadto w niektórych przypadkach zagrożone gatunki zwierząt trafiają do handlu w wyniku kłusownictwa, zagrażając tym samym ich ochronie na całym świecie. Wreszcie, jeżeli zwierzęta te uciekną lub zostaną wypuszczone na wolność na terenie Europy mogą stać się inwazyjnymi gatunkami obcymi, co ma poważne negatywne konsekwencje dla europejskiej różnorodności biologicznej i stanowi znaczne obciążenie finansowe dla rządów.

Aby poradzić sobie z bardzo rozbieżnymi przepisami krajowymi w tej kwestii proponowana jest tzw. pozytywna lista, czyli enumeratywne skatalogowanie gatunków egzotycznych zwierząt dozwolonych w UE, która bylaby najbardziej wydajnym, skutecznym i kompleksowym rozwiązaniem. Wykaz taki wskazywałby gatunki, które mogą być utrzymywane i sprzedawane w UE na podstawie oceny ryzyka przeprowadzonej przez ekspertów, podczas gdy wszystkie gatunki zwierząt nieobjęte wykazem zastałyby automatycznie zabronione. Rozwiązanie to zostało już przyjęte przez kilka państw członkowskich, takich jak Belgia, Holandia i Luksemburg.