Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję
Humanitarne zarządzanie inwazyjnymi gatunkami obcymi

Strasburg, 24 listopada 2022r.

W Strasburgu zebrała się Intergrupa ds. Dobrostanu Zwierząt, która omówiła humanitarne zarządzanie inwazyjnymi gatunkami obcymi (IAS). Są to gatunki obce, które mają szkodliwy wpływ na rodzimą różnorodność biologiczną i ekosystemy.

Sesja miała poszrzeszyć wiedzę o dostępnych humanitarnych metodach zarządzania tymi gatunkami, a także zapewnić, że ​​zarządzanie tymi gatunkami jest zgodne z wysokimi standardami dobrostanu zwierząt, aby uniknąć ich cierpienia, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie inwazyjnych gatunków obcych.

W tym kontekście dwóch prelegentów przedstawiło i otworzyło dyskusję na temat aktualnych inicjatyw na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt objętych zarządzaniem inwazyjnymi gatunkami obcymi oraz potencjalnych rozwiązań zapewniających dobrostan gatunków inwazyjnych.

Po pierwsze, pan Juan Pérez Lorenzo, DG ds. Środowiska, przypomniał, że dobrostan zwierząt jest podstawową wartością dla obywateli Europy, zapisaną w art. 13 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Wspomniał również, że unijne ramy prawne, w tym rozporządzenie w sprawie inwazyjnych gatunków obcych, przewidują uwzględnienie dobrostanu zwierząt, przy czym priorytetem musi być również skuteczność środków zarządzania. Podkreślił, jak ważne jest ciągłe przeglądanie Listy Unii, aby jak najlepiej sprostać obecnym wyzwaniom. Wspomniał również o stworzeniu warsztatów z zainteresowanymi stronami, aby zapewnić lepsze stosowanie wytycznych zarządzania IAS.

Pan Kevin Smith z Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) przedstawił niedawno opublikowany na zlecenie Komisji Europejskiej Podręcznik dotyczący wykonalnych i humanitarnych środków zarządzania inwazyjnymi gatunkami obcymi kręgowcami. Po trzech latach badań przeprowadzonych przez szerokie grono zainteresowanych stron w niniejszym podręczniku przedstawiono metody zarządzania inwazyjnymi gatunkami obcymi w odniesieniu do każdego gatunku kręgowca umieszczonego w unijnym wykazie, oceniając potencjalny wpływ na dobrostan, dostępność, koszty i skuteczność. Podręcznik ten został stworzony z myślą o osobach zajmujących się dziką przyrodą oraz kluczowych interesariuszach, aby zapewnić stosowanie metod spełniających wysokie standardy dobrostanu zwierząt w zarządzaniu inwazyjnymi gatunkami obcymi. Pokazuje, że zapobieganie jest najskuteczniejszym środkiem poszanowania dobrostanu zwierząt i różnorodności biologicznej. Proponuje również spostrzeżenia na temat metod, które są niezgodne z wymogami dotyczącymi dobrostanu zwierząt.

Podsumowując, po dzisiejszej sesji jasne jest, że należy zrobić więcej, aby chronić dobrostan zwierząt, jednocześnie zapobiegając zadomowieniu się inwazyjnych gatunków obcych. Kluczowe są środki zapobiegawcze.

Zobacz na przykład stanowisko Eurogrupy ds. Zwierząt w sprawie unijnego wykazu inwazyjnych gatunków obcych, aby dowiedzieć się więcej.

Ogólnounijna lista pozytywna stanowi zachęcające rozwiązanie, które jest obecnie oceniane przez Komisję Europejską w ramach planu działania przeciwko handlowi dziką fauną i florą, iw sprawie którego Parlament Europejski przyjął rezolucję tego samego dnia. Wezwano również Komisję Europejską do przeprowadzenia dalszych badań nad nieśmiercionośnymi metodami zarządzania, nad którymi, jak zgodzili się, mogą pracować. Intergrupę zachęca również otwartość na ewentualne opublikowanie listy zabronionych metod zarządzania, które nie spełniają minimalnych standardów dobrostanu.

Następna sesja Intergrupy ds. Dobrostanu Zwierząt odbędzie się w czwartek 15 grudnia w godzinach 09:30 - 11:00 i będzie dotyczyła koniowatych w ramach rewizji dorobku prawnego dotyczącego dobrostanu zwierząt.