Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję
Interpelacja ws. konsekwencji Brexitu dla mechanizmów ETS, non-ETS i NEC

Zarówno reforma europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), jak również przepisy dotyczące sektorów nieobjętych EU ETS (non-ETS), nakładają konkretne zobowiązania na państwa członkowskie UE, w tym również na Wielką Brytanię. Przepisy unijne nie będą natomiast obowiązywać UK po jej wyjściu z UE, co najprawdopodobniej nastąpi po zakończeniu trwających obecnie negocjacji w sprawie Brexitu, w marcu 2019 r.

Oznacza to, że ustalone przez Radę Europejską w październiku 2014 r. cele redukcyjne dla UE będą musiały być realizowane przez mniejszą liczbę państw. Dodatkowo, w przypadku wyjścia UK z mechanizmu EU ETS, pula uprawnień, z której wydzielany jest Fundusz Modernizacyjny, zmniejszyłaby się - powodując uszczuplenie wartości Funduszu.

Brexit również będzie miał określone implikacje dla wdrażania zobowiązań dotyczących redukcji krajowych emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza (NEC), gdzie poziom redukcji dla całej UE został określony na 49,6%.

W związku z powyższym:

1)  Czy Komisja zidentyfikowała skutki wyjścia UK z UE w odniesieniu do EU ETS, non-ETS, NEC?

2)  Jeśli tak, co dokładnie oznacza Brexit dla UE i państw członkowskich w obszarze europejskiej polityki klimatycznej?

3)  Czy prawodawstwo UE będzie musiało być zmienione w związku z Brexitem?