Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję
Jadwiga Wiśniewska nt. aktu o usługach cyfrowych


Czwartek, 1 lipca 2021r.

Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM) miało miejsce rozpatrzenie projektu opinii autorstwa eurodeputowanej PiS Jadwigi Wiśniewskiej nt. jednolitego rynku usług cyfrowych (akt o usługach cyfrowych).

Jadwiga Wiśniewska mówiła, że internet ułatwia pracę i codzienne życie, ale też otwiera drogę do nadużyć, a pandemia Covid-19 uwidoczniła tę tendencję bardzo wyraźnie - z jednej strony internet stał się niezbędny w codziennym życiu, z drugiej pojawiło się wiele problemów związanych z przemocą internetową, a także wykorzystaniem Internetu w popełnianiu przestępstw, dlatego wzmocnienie przepisów regulujących działanie platform internetowych wydaje się koniecznością. Eurodeputowana stwierdziła, że przemoc w sieci pojawia się pod różnymi postaciami, min. mowy nienawiści, nękania, uwodzenia nieletnich, cyberstalkingu czy udostępniania prywatnych zdjęć bez zgody. "Zjawiska te mają szczególne znaczenie dla kobiet, które częściej niż mężczyźni padają ofiarami prześladowania w internecie (ma to szczególnie duże znaczenie dla kobiet znanych publicznie ze swojej roli w polityce lub mediach), ale także padają ofiarami przestępczości zorganizowanej, tj. handel ludźmi" - powiedziała.

Według polskiej polityk, cyberprzemoc względem kobiet jest stale rosnącym zagrożeniem, które ma wpływ na ich życie zarówno na poziomie indywidualnym, (zdrowie psychiczne), społecznym (poprzez wpływ na pełną integrację cyfrową kobiet i uniemożliwianie im osiągnięcia pełnego potencjału cyfrowego jako aktywnych obywateli cyfrowych), jak i ekonomicznym (ze względu na wypychanie kobiet z cyberprzestrzeni).

Jadwiga Wiśniewska podkreśliła, że w internecie najważniejszy jest użytkownik i ochrona jego praw, dlatego też zaznaczyła ona konieczność wzmocnienia pozycji użytkownika względem dużych platform internetowych. "Propozycja legislacyjna Komisji jest krokiem w stronę poprawy sytuacji poprzez zwiększenie możliwości reagowania na niebezpieczne treści w internecie, a także wymogi nałożone na dostawców usług internetowych, w szczególności bardzo duże platformy internetowe, które docierają do milionów ludzi i do tej pory w wielu sytuacjach były niemal wyjęte spod prawa."- stwierdziła.

Europosłanka zauważyła, że poprzez rozporządzenie DSA, PE może wzmocnić przepisy, ograniczyć zagrożenia i obciążyć obowiązkami bardzo duże platformy internetowe tak, żeby przepisy wprowadzały przejrzystość zasad: to co jest niedozwolone offline powinno być niedozwolone online. Wskazała, że duże platformy internetowe powinny podjąć większy wysiłek na rzecz zwalczania szkodliwych treści. "W poprawkach zwracam uwagę na szczególną sytuację kobiet oraz popieram nałożenie na bardzo duże platformy internetowe dodatkowych obowiązków związanych z algorytmami, którymi posługują się do dostosowania treści do użytkowników" - mówiła Wiśniewska i dodała, że platformy te nie tylko powinny udostępniać algorytmy zainteresowanym użytkownikom, ale także regularnie je rewidować w celu unikania promowania treści szkodliwych lub niezgodnych z prawem.

"Postuluję także zwiększenie nadzoru przez właściwe organy krajowe. Istotne jest, żeby ze względu na interes użytkowników jurysdykcja w zakresie usług, w postaci przynajmniej serwisów społecznościowych, świadczonych przez bardzo duże platformy internetowe użytkownikom mającym miejsce zamieszkania lub stałego pobytu na terytorium danego państwa członkowskiego, przysługiwała temu państwu członkowskiemu" - podkreśliła posłanka do PE.

Na końcu Jadwiga Wiśniewska zauważyła, że choć regulacja internetu jest ważna, nie może ona naruszać wolności słowa. "Wolność słowa nie jest absolutna, istnieją granice związane z godnością i wolnością innych osób, zasadami bezpieczeństwa publicznego itp., ale musimy podejść do tego tematu ostrożnie, żeby nie naruszyć tej zasady w sposób nieuprawniony" - podsumowała autorka opinii.