Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję
Kobiety, równouprawnienie płci i sprawiedliwość klimatyczna- głosowanie w komisji FEMM

W poniedziałek, 4.12.2017 r., odbyło się posiedzenie komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, podczas którego przyjęto sprawozdanie „Kobiety, równouprawnienie płci i sprawiedliwość klimatyczna”. Europoseł Jadwiga Wiśniewska była sprawozdawca cieniem tego dokumentu z ramienia grupy EKR.  W toku prac nad sprawozdaniem europoseł złożyła 33 poprawki, z czego podczas glosowania przyjęto 5. Dwie z nich traktowały o zależności między edukacją a klęskami żywiołowymi. Wg. szacunków ONZ 781 milionów ludzi na świecie, w wieku 15 lat i więcej, jest analfabetami a prawie 2/3 z nich to kobiety, gdzie dostęp do edukacji i szkoleń ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia kobietom niezależności i świadomości zwłaszcza podczas klęsk żywiołowych. Przyjęto równiez poprawkę, która wzywa wszystkie zainteresowane strony do promowania wzmocnienia pozycji kobiet i ich uświadamiania poprzez zwiększanie ich wiedzy na temat ochrony przed katastrofami związanymi z klimatem, w ich trakcie i po ich zakończeniu, a także poprzez aktywne zaangażowanie kobiet w przewidywanie katastrof, wczesne ostrzeganie i zapobieganie, co stanowi istotny element zdolności kobiet do dostosowania na wypadek klęski żywiołowej. Przyjęto również poprawkę, która wzywa Komisję i państwa członkowskie do kierowania programów i środków oraz większego zaangażowania w niesienie pomocy i rozwiązywanie problemów wywołanych katastrofami naturalnymi w rejonie ich występowania, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kobiet i dzieci jako osób najmocniej dotkniętych konsekwencjami katastrof naturalnych.