Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję
Kobiety w zawodach STEM


Bruskela, 26 stycznia 2021 r.,

Członkowie komisji FEMM omówili projekt raportu „Promowanie równości płci w edukacji i karierze naukowej, technicznej, inżynierskiej i matematycznej (STEM)”, którego sprawozdawcą z ramienia grupy EKR jest Europoseł Jadwiga Wiśniewska.

Projekt raportu koncentruje się na niskim udziale kobiet w edukacji i zawodach STEM oraz na powodach, dla których kobiety rzadziej niż ich koledzy podejmują naukę i pracę w zawodach STEM, a także na konsekwencjach tego nieproporcjonalnego podziału.​

​Zwiększenie udziału kobiet w sektorze STEM ma kluczowe znaczenie dla budowania bardziej zrównoważonej i sprzyjającej włączeniu społecznemu gospodarki i społeczeństwa. Dlatego należy dążyć do usunięcia wszystkich barier ograniczających zainteresowania, preferencje i wybory kobiet oraz zachęca państwa członkowskie do promowania udziału kobiet w studiach i karierach STEM.

Europoseł Jadwiga Wiśniewska wskazywała na związek pandemii COVID-19 z sektorami STEM "Pandemia uwypukliła kluczową rolę, jaką w dzisiejszym świecie odgrywają nauki, technologia, inżynieria i matematyka. Od naukowców pracujących nad testami i szczepionkami, informatyków dostarczających technologię umożliwiającą nam pozostawanie w kontakcie i zdalną pracę, po epidemiologów i analityków danych". Obecnie jedynie 2 na 5 naukowców czy inżynierów to kobiety. Ta dysproporcja między kobietami i mężczyznami jest niepokojąca,  poniewąż ja zauważyłą europosłanka To Kariery STEM są określane jako miejsca pracy przyszłości, napędzające innowacje, dobrobyt społeczny, wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu i zrównoważonemu rozwojowi. "Zwiększenie udziału kobiet, usunięcie barier ograniczających zainteresowania, preferencje i wybory kobiet w sektorze STEM mają kluczowe znaczenie dla wyrównywania szans"- mówiła europoseł Wiśniewska.

Europoseł Jadwiga Wiśniewska zwróciła uwagę na działania jakie należy podjąć w celu zmniejszenia dysproporcji w zawodach STEM "Potrzebujemy promować kobiety będące wzorem do naśladowania, które będą inspiracją dla innych kobiet i dziewcząt; a także kłaść nacisk na lepszą równowagę między życiem zawodowym prywatny: zapewnić lepsze urlopy macierzyńskie i ojcowskie, promować elastyczne godziny pracy, zwiększać infrastrukturę żłobkową"-mówiła.

 

Do projektu sprawozdania europoseł Jadwiga Wiśniewska złożyła 19 poprawek.