Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję
Komisja ENVI o środkach ochrony roślin, paliwach alternatywnch i jakości wody pitnej

W czwartek, 7 czerwca, odbyło się posiedzenie Komisji ds. Ochrony  Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI). Podczas spotkania omawiane były kwestie związane z używaniem w rolnictwie szkodliwych dla środowiska substancji, wdrożeniem alternatywnych paliw oraz jakością wody pitnej.

Mimo obowiązujących w całej Unii Europejskiej przepisów dotyczących wykorzystywania w uprawach wielu szkodliwych substancji (np. glifosatu), państwa członkowskie często ich nie przestrzegają. Niestosowanie się do wymogów unijnego rozporządzenia w sprawie środków ochrony roślin negatywnie wpływa na środowisko, zdrowie publiczne i rolnictwo. Na spotkaniu przedstawione zostały wyniki badań, mających na celu poprawę stosowania się państw UE do rozporządzenia. Jednym z zaproponowanych rozwiązań jest ograniczenie wyjątków w stosunku do niektórych państw członkowskich, ponieważ są one nadużywane. Komisja Ochrony Środowiska będzie też dążyła do uproszczenia procedur związanych z dopuszczaniem do użytku różnych substancji.

Na spotkaniu został również poruszony temat rozwoju infrastruktury dla paliw alternatywnych. Kraje członkowskie Unii Europejskiej mają możliwości wprowadzania na rynek większej liczby samochodów elektrycznych, jednakże brak odpowiedniej infrastruktury - stacji ładowania - znacznie ogranicza rozwój tego segmentu. W trakcie dyskusji wskazano również, że ceny aut napędzanych energią z alternatywnych źródeł powinny być niższe niż obecnie. Pozwoli to większej liczbie kierowców na ich zakup.  

Ostatni temat czwartkowego spotkania dotyczył jakości wody pitnej w krajach członkowskich Unii Europejskiej. W całej UE woda dostępna w kranach powinna być zdatna do picia, jednakże warunek ten często nie jest spełniony. Co więcej, wiele systemów kanalizacyjnych jest nieszczelnych, co zwiększa ryzyko skażenia. Komisja ENVI, opierając się na zaleceniach Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) podczas kolejnych posiedzeń będzie pracowała nad rozwiązaniem tego problemu.