Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję
Komisja LIBE o sztucznej inteligencji i dyrektywie powrotowej


Na Komisji LIBE debatowano dziś o sztucznej inteligencji i jej wykorzystaniu w procesie karnym, Sztuczna inteligencja to jedna ze strategicznych technologii XXI wieku, generująca znaczne korzyści w zakresie wydajności, dokładności i wygody, a tym samym pozytywnie wpływająca na europejską gospodarkę oraz bezpieczeństwo i ochronę obywateli UE.

Drugim tematem poruszonym podczas dzisiejszego posiedzenie była kwestia tzw. dyrektywy powrotowej. 12 września 2018 r. Komisja przedstawiła wniosek w sprawie przekształcenia dyrektywy w sprawie wspólnych norm i procedur w państwach członkowskich w zakresie powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich. Celem dyrektywy jest:

- przyspieszenie procedur powrotu poprzez utworzenie procedury granicznej (co do zasady nie przyznaje się terminu na dobrowolny wyjazd; krótszy termin na wniesienie odwołania; dedykowana podstawa zatrzymania);
- skrócenie terminow odwołań od niektórych decyzji nakazujących powrót (określony pięciodniowy termin na wniesienie odwołania od decyzji nakazujących powrót wydanych w przypadkach, gdy decyzja nakazująca powrót jest konsekwencją decyzji odrzucającej wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, która stała się ostateczna) i ustalić wspólne zasady dotyczące skutku zawieszającego odwołań od decyzji nakazujących powrót;
- zobowiązanie państw członkowskich do ustanowienia programów dobrowolnego powrotu i umożliwienie im skrócenie okresu dobrowolnego wyjazdu (obecnie co najmniej 7 dni);
- zobowiązanie osoby podlegające procedurze powrotu do współpracy w ramach procedury powrotu, na przykład przy weryfikacji ich tożsamości i uzyskiwaniu dokumentów podróży do powrotu;
- wprowadzenie nowego, maksymalny okresu zatrzymania osób powracających na okres od trzech do sześciu miesięcy (możliwe przedłużenie do 12 miesięcy); nielegalnie przebywający obywatele państw trzecich, którzy stanowią zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa narodowego, mogą zostać zatrzymani, jeżeli uzna sie to za konieczne; zaproponowano listę kryteriów oceny „ryzyka ucieczki” i zatrzymania osób powracających.
 
Dyrektywa powrotowa będzie częścią nowego pakietu migracyjnego.