Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję
Konferencja ds. Migracji i Azylu w Europie


II Międzyparlamentarna Konferencja Wysokiego Szczebla ds. Migracji

i Azylu w Europie

Poniedziałek, 14 czerwca 2021r.,

w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyła się druga Konferencja Międzyparlamentarna Wysokiego Szczebla na temat migracji i azylu. Zorganizowana została we współpracy z parlamentami Niemiec i Słowenii oraz portugalską Assembleia da República.

Nadrzędne przesłanie spotkania to promowanie szerokiego dialogu na temat zarządzania migracją i azylem w Europie. Ta druga już Konferencja stanowi kontynuację oraz wzmocnienie dialogu międzyparlamentarnych procesów zapoczątkowanych w listopadzie minionego roku.

Tematem przewodnim stał się zewnętrzny wymiar polityki azylowej oraz migracyjnej w aspekcie budowania wszechstronnego, globalnego partnerstwa z krajami pochodzenia i tranzytu. Skupiając się na kwestiach zwalczania pierwotnych przyczyn migracji oraz propagując stabilne środowiska społeczno-gospodarcze w krajach trzecich. Jak wynika z badań, cele legalnej migracji oraz sprawność tych procesów są nadal istotne dla wymiaru bezpieczeństwa wspólnoty europejskiej. Równie istotnym zagadnieniem obrad były nowe możliwości legalnej migracji zarobkowej jako nieodzowny skutek polityki migracyjnej oraz odpowiedź na zmniejszającą się populację społeczeństw europejskich.

Europa od zawsze związana jest z procesami migracyjnymi społeczności, zarówno wewnątrz niej, jak i spoza nią. Ten nieustanny cykl odd zawsze wzbogaca społeczeństwa i kształtuje na nowo tożsamość kulturową. W ostatnich latach, na skutek politycznych niestabilności, rosnącego autorytaryzmu rządzących, czy skrajnego ubóstwa oraz zmian klimatu doszło do znacznego wzrostu przepływów migracyjnych w Europie. Osoby które zdecydowały opuścić ojczyznę, w walce o lepsze życie, narażone są na wyzysk przemytników. Trwająca pandemia COVID-19 wywołała największy globalny kryzys światowy od czasów II wojny światowej. Dotknęła wszystkich ludzi, w każdym wieku, w każdym zakątku świata. Najbardziej cierpią kraje rozwijające się, jak Afryka, Azja Południowa, czy Ameryka Łacińska. Pandemia wpłynęła również na wzrost poziomu i zmiany w migracji, skutkując skrajnym ubóstwem milionów ludzi na całym świecie.

Zaangażowanie globalne na rzecz współpracy dla wypracowania stabilności gospodarczej świata jest kluczowym wyzwaniem wszystkich społeczeństw. Wspieranie krajów rozwijających się, w ich dążeniach do poprawy sytuacji gospodarczej, jak i wspieranie osób o niskich i średnich dochodach, szczególnie krajów sąsiadujących jest w tych dążeniach kluczowe. Poprawa warunków życia społeczeństw, stabilność polityczna i gospodarcza państw pochodzenia i tranzytu skutecznie zatrzyma masową migrację ludności.

Konieczne i pilne jest podejmowanie działań mających na celu zapobiegać i przeciwdziałać agresji, handlowi dzieci i kobiet, przemytowi ludzi.  Wypracowanie odpowiednich procedur oraz nieustanna praca na rzecz budowania właściwego partnerstwa z państwami pochodzenia i tranzytu, pozwolą skutecznie przeciwdziałać nielegalnej migracji. W kontekście rynku pracy, akcentowano kwestie otwarcia się Europy na emigranckich studentów, osoby wykwalifikowane i przedsiębiorców, by tworzyć takie warunki w kraju ich przybycia, aby mogli pracować, otwierać biznesy i stać się częścią społeczeństwa - Dyrektywa Niebieskiej Karty *. Podkreślano konieczność usprawnienia systemu i procesu azylowego, co pozwoli ograniczyć nielegalne formy migracji. Postulowano również ustanowienie Agencji do spraw migracji i azylu. Podczas spotkania zwrócono uwagę na zmianę kierunków procesów migracyjnych w obliczu wydarzeń na wschodzie Europy (Białoruś, Ukraina). Niezbędne jest uwzględnienie tych aspektów w tworzeniu nowych instrumentów.

Istnieją przesłanki, które wskazują, że nacisk migracji nie ustaje, a masowa migracja jest prawdopodobna. Zwalczać handel ludźmi i przemyt ludźmi. Wypracować wspólne rozwiązanie. Budować silne partnerstwa z krajami pochodzenia i tranzytu.

Globalne podejście do migracji. Tworzyć odpowiednie narzędzia i porozumienia budując konwergencję polityczną (system wizowy, współpraca dobrosąsiedzka) celem wsparcia polityk migracyjnych.

Istnieją podstawy, które wskazują, że nacisk migracji szybko nie ustanie, a masowa migracja jest prawdopodobna. W jej obliczu tak istotne jest wypracowanie wspólnych rozwiązań tej sytuacji. Budowanie silnego partnerstwa z krajami pochodzenia i krajami tranzytu, przy jednoczesnym zwalczaniu procederu handlu ludźmi są fundamentalne i priorytetowe. Globalne podejście do migracji pozwoli tworzyć odpowiednie mechanizmy i porozumienia oraz budować konwergencję polityczną na całym świecie.

 

* Niebieska Karta UE (Blue Card) przysługuje pracownikom posiadającym wysokie kwalifikacje. Wiąże się z licznymi przywilejami osób wyjeżdżających do pracy za granicę.

** program Konwencji