Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję
Kontrola Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotycząca dobrostanu zwierząt


Podczas spotkania ostatni przewodniczący Intergrupy ds. Dobrostanu zwierząt Janusz Wojciechowski, a obecnie członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO), mówił o zbliżającej się pierwszej szerokiej kontroli ETO UE w zakresie dobrostanu zwierząt.

Pan Wojciechowski mówił: "w czasie mojego ostatniego spotkania, jako przewodniczącego tej Intergrupy, w maju 2016, jako pierwszy zgłosiłem pomysł audytu ETO w sprawie dobrostanu zwierząt. Mam przyjemność poinformować, że moja propozycja została przyjęta. W czerwcu 2017 roku, startujemy z pierwszym w historii audytem w tym temacie".

Głównym celem spotkania było zebranie sugestii dotyczących przygotowania programu kontroli. Janusz Wojciechowski powiedział, że w tej chwili ETO ma ogólną wizję, którą można streścić w trzech punktach:

1.      Kontrola powinna dotyczyć planów wykonawczych zawartych w strategii UE na rzecz dobrostanu zwierząt na lata 2012-2015. Generalnie, należy sprawdzić realizację wszystkich legislacji związanych z dobrostanem zwierząt.Tkontrola nie powinna skupiać się tylko na poziomie wdrażania legislacji w państwach członkowskich, ale również na obowiązkach Komisji Europejskiej monitorowania wdrażanych praw Unijnych.

2.      Drugi obszar podlegać będzie na audycie systemów kontroli przez państwa członkowskie i przez Komisję Europejską. Audyt powinien zajrzeć do działań krajowych instytucji kontrolnych, takich jak inspekcje weterynaryjne i inne właściwe organy i sprawdzić, czy kontrole te są wystarczające.

3.      Trzeci obszar badania powinien skupić się na wydatkowaniu środków UE w zakresie dobrostanu zwierząt w celu identyfikacji efektywnego wykorzystania tych środków.

Jacqueline Foster (ECR, UK) mówiła o braku empatii wielu właścicieli rzeźni we wszystkich państwach członkowskich  oraz niewystarczającym stopniu egzekwowania prawodawstwa UE. Poinformowała o wzroście uboju halal i nieuzasadnionym wprowadzaniu mięsa halal do konsumpcji podkreślając ogólne niezadowolenie publiczne związane z tym tematem.

Karin Kadenbach (S & D, AT) wyrazila nadzieję, że wraz z wprowadzeniem nowego rozporządzenia, kontrole urzędowe mogą osiągnąć lepsze wyniki. Zasugerowała analizy, o ile wzrosną zyski właścicieli rzeźni ignorujących obowiązujące wymagania w zakresie dobrostanu zwierząt.

Stuart Agnew (EFD², UK) zaleca audyt kontroli dotyczących transportu żywego bydła, jak również audyt wydatków UE na byki wykorzystywane w walkach.

Zbigniew Kuźmiuk (ECR, PL) pytał, czy przywóz żywych zwierząt i produktów z krajów trzecich mógłby być również przedmiotem audytu.

Stefan Eck (GUE / NGL, DE) ubolewał, że zdaniem Komisji Europejskiej żadna nowa ustawa związana z  dobrostanem zwierząt nie zostnie opracowana w najblizszym czasie. Powitał entuzjastycznie audyt, gdyż może przyczynić się do większej czujności i skuteczności Komisji Europejskej we wdrażaniu i egzekwowaniu przepisów unijnych wsród państw członkowskich.

Isabella De Monte (S & D, IT) mówiła o nadużywaniu antybiotyków w intensywnej hodowli zwierząt i oczywistych zagrożeniach związanych z odpornością. To mogłoby być również przedmiotem audytu dobrostanu zwierząt.

Pascal Durand (Greens / EFA, FR) wskazał na brak przejrzystości w sprawie klonowania zwierząt w celu produkowania i sprzedaży żywności.