Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję
Testowanie kosmetyków na zwierzętach

Intergrupa ds. dobrostanu i ochrony zwierząt omówiła zagadnienie dalszego wykorzystywania zwierząt do testowania bezpieczeństwa kosmetyków w UE. Przyjęte w 2013 r. rozporządzenie UE w powyższej sprawie ustanowiło ważny precedens na skalę światową, zakazując testowania produktów kosmetycznych i ich składników na stworzeniach żywych. Przyjęta w 2018 r. rezolucja Parlamentu Europejskiego wzywająca do wprowadzenia ogólnoświatowego zakazu pokazała, że zakończenie testów na zwierzętach do celów kosmetycznych pozostaje ważnym priorytetem zarówno dla Parlamentu, jak i obywateli UE.

Julia Baines z PETA UK wyjaśniła, w jaki sposób Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) i Komisja nadal nalegają na testowanie składników na zwierzętach w ramach rozporządzenia regulującego kwestię środków chemicznych (tzw. REACH). Zgodnie z nim, testowanie na organizmach żywych jest wymagane w przypadku substancji stosowanych w kosmetykach, gdy istnieje możliwość narażenia na niebezpieczeństwo pracowników podczas procesów produkcyjnych. W przypadku chemikaliów stosowanych nie tylko w kosmetykach, testy na zwierzętach są dozwolone niezależnie od ryzyka narażenia pracownika. Praktyka ta podważa rozporządzenie i oznacza, że REACH ma pierwszeństwo przed zakazem prowadzenia testów na zwierzętach.

Kerry Postlewhite z Cruelty Free International podkreśliła, że rozporządzenie w sprawie produktów kosmetycznych było przełomowe. Dodała, że nie możliwe byłoby jego przyjęcie bez wsparcia Parlamentu Europejskiego.  Miało ono znaczący wpływ na inne państwa i zachęciło je do wprowadzenia przepisów zakazujących przeprowadzania testów na zwierzętach w odniesieniu do kosmetyków. Jednakże unijne rozporządzenie w sprawie kosmetyków jest nieustannie omijane przez wykonywanie testów na zwierzętach w ramach REACH, bez odpowiedniego informowania o tej sytuacji obywateli. Postlewhite wezwała Parlament następnej kadencji do podjęcia zdecydowanych działań, np. powołania tymczasowej komisji PE.

Francois Busquet, z organizacji CAAT-Europe, przedstawił aktualne informacje na temat rozwoju metod badawczych nieprzewidujących udziału zwierząt przy testowania produktów kosmetycznych i ich składników. Celem jest odejście od badań toksykologicznych dokonywanych na organizmach żywych. Testowanie poprzez symulacje komputerowe oferuje nowe możliwości dla stosowania metod alternatywnych.  Busquet podkreślił potrzebę wymiany danych i dostępu do informacji w celu wsparcia sposobów badań wolnych od udziału zwierząt.

Po prezentacji nastąpiła ożywiona debata między członkami Intergrupy. Omówiono temat właściwego etykietowania produktów, podniesione zostały również obawy dotyczące ryzyka wprowadzenia konsumentów w błąd co do sposobów badania kosmetyków. Skierowano apel do posłów PE następnej kadencji, aby wzmogli wysiłki mające na celu ostateczne zakończenie testowania kosmetyków na zwierzętach.

 

 

Photo on Foter.com