Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję
LULUCF - przyjęcie sprawozdania


11 lipca 2017 roku zakończyły się prace nad LULUCF - sprawozdaniem dotyczącym włączenia emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 i zmianą rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji mających znaczenie dla zmiany klimatu - którego Pani Poseł Jadwiga Wiśniewska jest sprawozdawcą cieniem.

Komisja Ochrony Środowiska (ENVI) Parlamentu Europejskiego przyjęła projekt sprawozdania sprawozdawcy komisji, posła do Parlamentu Europejskiego Norberta Linsa, w sprawie regulacji użytkowania gruntów, zmiany sposobu użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF). Polityka ta ma kluczowe znaczenie dla lasów i sektorów rolnictwa, ponieważ definiuje korzyści klimatyczne wynikające z gospodarki leśnej
i wykorzystania drewna. Kluczowym elementem rozporządzenia jest uwzględnianie emisji CO₂ i usuwania zanieczyszczeń z lasów. Zgodnie z ramami prawnymi na rok 2030 dotyczącymi klimatu i energii Komisja Europejska zaproponowała nowe zasady rozliczania rachunków UE związanych z lasami przy użyciu "poziomu referencyjnego lasów" opartego na praktykach i intensywności zarządzania w przeszłości (1990-2009). Komitet ENVI postanowił kontynuować to podejście, głosując za kompromisem w celu porównania intensywności zarządzania lasami w latach 2020-2030 w stosunku do lat 2000-2012.

Komisja ENVI głosowała nad sprawozdaniem dotyczącym emisji gazów cieplarnianych i przeprowadzkami z sektora LULUCF od 2021 r.
W ENVI zgłoszono 292 poprawki, a Komisje DEVE, ITRE i AGRI przedstawiły opinie. 16 poprawek kompromisowych obejmuje najbardziej sporne kwestie, w tym okres referencyjny lasów oraz procedurę przeglądową i limit wykorzystania kredytów na zarządzanie lasami.