Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję
LULUCF - debata


25 kwietnia w Parlamencie Europejskim odbyła się kolejna debata dotyczącego raportu LULUCF*, którego Europoseł Jadwiga Wiśniewska jest sprawozdawcą cieniem.

 

Debata odbyła się w związku z wnioskiem legislacyjnym Komisji, który został przedstawiony 20 lipca 2016 roku, a którego celem jest włączenie emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych z użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF) w ramach celu klimatyczno-energetycznego na rok 2030.

Emisje i pochłanianie gazów cieplarnianych w LULUCF są obecnie objęte zobowiązaniami międzynarodowymi wynikającymi z Protokołu z Kioto (do roku 2020). Proponowane rozporządzenie ma na celu ustanowienie ram prawnych od 2021 roku i utrzymanie LULUCF jako oddzielnego filaru.

Podczas debaty dyskutowano nad 15 poprawkami sprawozdawcy, które koncentrują się na lasach, a także nad innymi poprawkami zgłoszonymi do ENVI - łącznie 277 propozycji. Większość poprawek dotyczyło proponowanego przez Komisję okresu referencyjnego dla poziomów odniesienia dla lasów a także limit wykorzystania kredytów gospodarki leśnej oraz UE. Inne poprawki dotyczyły zachowywania różnorodności biologicznej, uwzględnienia w raporcie terenów podmokłych i zachęcają do używania drewna w celach redukcyjnych.

Podczas debaty europoseł Wiśniewska podkreślała, że kluczowym dokumentem w tym kontekście jest porozumienie paryskie, które było możliwe tylko z jednego powodu - z jego ostatecznego tekstu wykreślono słowo „dekarbonizacja”. Nie promuje ono zatem na ślepo radykalnego zmniejszenia emisji CO2 jako jedynego sposobu przeciwdziałania zwiększania jego koncentracji w atmosferze. Jak mówiła poseł Wiśniewska, jeżeli chcemy być wierni duchowi porozumienia paryskiego, musimy rozwijać polityki, które promują rozwój lasów i odpowiedzialne gospodarowanie zasobami leśnymi.

Całość wystąpienia dostępna jest pod adresem:

https://www.youtube.com/watch?v=I2_rgJVJlH4

 

 

 

* Sprawozdanie dot. włączenia emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 i zmianą rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji mających znaczenie dla zmiany klimatu.