Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję
Newsletter europejski #12


Dziś, w poniedziałek 7 września 2015, rozpoczyna się pierwsza po przerwie wakacyjnej sesja plenarna w Strasburgu. W tym tygodniu Członkowie Parlamentu Europejskiego debatować będą na wiele aktualnych tematów będących przedmiotem społecznego zainteresowania.

We wtorek rano posiedzenie rozpocznie się od debaty na temat klonowania zwierząt utrzymywanych i rozmnażanych do celów chowu. Parlament zagłosuje nad projektem prawa zakazującego klonowania wszystkich zwierząt hodowlanych oraz zakazującego importu potomków klonowanych zwierząt i wszelkich produktów pochodzących z klonowania na teren UE. Posłowie wzmocnili projekt Komisji Europejskiej mając na względzie dezaprobatę obywateli oraz wysoką śmiertelność klonowanych zwierząt na wszystkich etapach rozwoju.

Europoseł Jadwiga Wiśniewska zabierze głos w tej debacie.

Również we wtorek odbędzie się głosowanie nad sprawozdaniem, w sprawie działań następczych związanych z inicjatywą europejską „Right2Water”, przygotowanego przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI). Jest to europejska inicjatywa obywatelska dotycząca prawa do powszechnego dostępu do wody, postulująca wyłączenie z zasad rynkowych wodę i infrastrukturę sanitarną oraz powierzenie odpowiedzialności za gospodarkę wodną gminom w państwach członkowskich, co więcej sugerująca wyłączenie tych usług z obecnych i przyszłych międzynarodowych umów handlowych.

Podczas popołudniowych debat zostaną również poruszone ważne tematy znajdujące się w zakresie kompetencji Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM). Europa odczuwa niedobór wykwalifikowanej siły roboczej w sektorze energetyki, informatyki i inżynierii, a brakiem kobiet w zawodach związanymi z naukami ścisłymi, technologią, inżynierią i matematyką (STEM) powinno zająć się nie tylko ze względu na zapotrzebowanie gospodarcze, ale także potrzeby energetyczne i technologiczne. Głosowanie nad sprawozdaniem w tej kwestii - kobiety pracujące zawodowo w dziedzinie nauki i problem "szklanego sufitu" - odbędzie się czwartek. Następnie odbędzie się debata nad kontrowersyjnym sprawozdaniem Poseł Liliany Rodriguez w sprawie wzmacniania pozycji dziewcząt przez edukację w UE.  Projekt sprawozdania dąży do wyrównania dysproporcji w dostępie do edukacji wśród młodzieży. Dokument w obecnym kształcie powinien zostać odrzucony. Środki proponowane przez autorów rezolucji znacząco wykraczają ponad to, co konieczne jest dla wyrównania szans kobiet i mężczyzn w odniesieniu do edukacji. Łamie on prawo pierwotne UE: zasadę subsydiarności, lojalnej współpracy oraz art. 14 ust. 3 Konwencji Praw Podstawowych, który gwarantuje rodzicom prawo do wychowania dziecka w zgodzie z własnymi przekonaniami.

W środę, po debacie o stanie Unii, w obecności przedstawicieli Komisji Europejskiej i Rady, przedmiotem debaty będą działania UE oraz państw członkowskich wobec wydarzeń związanych z kryzysem uchodźców w basenie Morza Śródziemnego, w Calais oraz na Zachodnich Bałkanach. Kwestia jak najlepiej poradzić sobie z napływem różnych grup migrantów, wśród których są poszukujący azylu oraz migranci ekonomiczni, będzie z pewnością głównym tematem debaty.
Głosowanie w tej sprawie odbędzie się w czwartek, 10.09 o godzinie 12:30.

Czwarty i ostatni dzień sesji zakończą debaty poświęcone prawom człowieka. W porannej sesji odbędzie się debata nad aspektem handlu ludźmi związanym z płcią oraz debata dotycząca migracji i uchodźców w Europie.