Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję
newsletter europejski- marzec 2021


Bruksela, 07 marca 2021r.,

8 marca, w poniedziałek rozpocznie się druga sesja plenarna roku 2021 i potrwa do czwartku, 11 marca.

 

Do głównych tematów sesji marcowej należą:

Poniedziałek 08.03.2021

- Podatek węglowy od importu z UE

Debata dot. projektu rezolucji, który ma zwiększyć redukcję emisji CO2 w UE oraz zapobiec "ucieczce emisji” dwutlenku węgla do krajów spoza wspólnoty. Istnieje obawa, że firmy mogą przenosić swoją działalność do państw, w których obowiązują mniej restrykcyjne przepisy dotyczące emisji gazów cieplarnianych. Wprowadzenie podatku węglowego, ma temu zapobiec oraz wzmocnić światowe wysiłki na rzecz ochrony klimatu (Komisja ENVI)

- Równe traktowanie w zakresie zatrudnienia i pracy - o prawach osób niepełnosprawnych

 W poniedziałek przedstawione zostanie sprawozdanie w sprawie wdrażania dyrektywy Rady 2000/78/WE o warunkach równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy w świetle Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Poruszony zostanie problem wszechobecnej dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami, w różnych sektorach życia.

- Międzynarodowy Dzień Kobiet

Prezydent Sassoli i premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern wygłoszą przemówienia z okazji międzynarodowych obchodów Dnia Kobiet, podkreślając ogromny trud, zaangażowanie i poświęcenie kobiet w czasach COVID-19, w radzeniu sobie z pandemią.

Wtorek 09.03.2021

- Program InvestEU wspomagający innowacyjne i strategiczne inwestycje

Debata w sprawie programu InvestEU na lata 2021- 2027, którego realizacja ma pobudzić inwestycje farmaceutyków, urządzeń i materiałów medycznych w sektorze publicznym i prywatnym. Program ma na celu poprawić odporność na przyszłe kryzysy, promując badania, zapobieganie chorobom i zdrowy styl życia. InvestEU stanowi element pakietu naprawczego Next Generation EU, który wspiera inwestycje o udowodnionym pozytywnym wpływie na środowisko i klimat.

- Przeciwdziałanie skutkom pandemii

Debata w sprawie rozwoju inwestycji, podnoszenia konkurencyjności i umiejętności jako narzędzie walki z gospodarczymi i ekonomicznymi skutkami pandemii COVID19.

Środa 10.03.2021

- Konferencja na temat przyszłości Europy

W środę zostanie podpisana wspólna deklaracja Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej w sprawie Konferencji na Temat Przyszłości Europy, jako proces dający możliwość obywatelom ich udziału w kształtowaniu polityki i instytucji UE.

- Wolność mediów w Polsce, na Węgrzech i w Słowenii

W środę odbędzie się debata w sprawie sytuacji mediów w Słowenii, na Węgrzech i w Polsce. Przedstawione zostaną różne stanowiska w kwestii domniemanej „kontroli” mediów poprzez rządy tych krajów.

Czwartek 11.03.2021

- Państwo prawa i fundusze

Debata na temat stosowania mechanizmów warunkowości (zawieszenie wypłat funduszy UE przekazywanych państwom członkowskim naruszającym zasadę praworządności). Respektowanie zasady partnerstwa przy przygotowywaniu i wdrażaniu krajowych planów odbudowy i odporności oraz zapewnienie dobrego zarządzania wydatkami.

- Sytuacja we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga

Debata nad sytuacją panującą w kraju; łamanie praw człowieka, zabójstwo włoskiego ambasadora Luki Attanasia i osób z jego otoczenia.

 

Oglądaj sesję on-line https://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/home.html

Program https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJ-9-2021-03-08-SYN_PL.html