Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję
#Newslettereuropejski Strasburg 3-6 lipca 2017r.


W dniach 3-6 lipca 2017 roku w Strasburgu odbędzie się sesja plenarna, na której zostaną poruszone między innymi tematy dotyczące osób niepełnosprawnych (głównie słabowidzących i niewidomych). Planuje się udoskonalenie dokumentów w taki sposób, aby osoby niewidome mogły swobodnie zapoznać się z drukami.

3 lipca odbędzie się dyskusja na temat unijnych programów przeciwdziałania epidemii HIV, żółtaczki typu C i gruźlicy.

We wtorek, 4 lipca, odbędzie się głosowanie w sprawie wprowadzenia tymczasowych autonomicznych środków handlowych w odniesieniu do Ukrainy.

5 lipca zostanie przedstawiony protokół ustaleń między Europejską Agencją ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości a Eurojustem (Europejska Jednostka Współpracy Sądowej). Zostanie przedstawiony raport Rady i Komisji w sprawie Forum Politycznego Wysokiego Szczebla ds. Zrównoważonego Rozwoju, którego Pani Poseł Jadwiga Wiśniewska jest sprawozdawcą cieniem. Głównym sprawozdawcą jest Pan Seb Dance. Zrównoważony rozwój rozumie się przez budowanie bardziej konkurencyjnej niskoemisyjnej gospodarki, która będzie korzystać z zasobów w sposób racjonalny i oszczędny, ochronę środowiska (np. ograniczenie emisji gazów cieplarnianych), wprowadzenie efektywnych sieci energetycznych, poprawienie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz pomaganie konsumentom w dokonywaniu świadomych wyborów.

Unijne cele służące zapewnieniu zrównoważonego rozwoju obejmują:

1.  do 2020 r. ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20 proc. w stosunku do poziomu z 1990 r. UE jest gotowa postawić sobie jeszcze ambitniejszy cel ograniczenia emisji o 30 proc., o ile inne kraje rozwinięte poczynią podobne zobowiązania, a kraje rozwijające się wniosą odpowiedni wkład na miarę swoich możliwości w ramach globalnego, kompleksowego porozumienia.

2. zwiększenie do 20 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii,

3. dążenie do zwiększenia efektywności wykorzystania energii o 20 proc.

W czwartek, 6 lipca, odbędzie się głosowanie w sprawie utworzenia tymczasowej komisji parlamentarnej. Jej celem ma być usprawnienie współpracy między państwami członkowskimi w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi.