Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję
Nowe zasady dotyczące odpowiedzialnego i przejrzystego wynajmu krótkoterminowego


Strasburg, 29 lutego 2024r.

Wynajem krótkoterminowy stanowi około 25% zakwaterowania turystycznego w UE.

  • Rozbieżne przepisy lokalne prowadzą do fragmentacji rynku wewnętrznego.
  • Wysokiej jakości dane doprowadzą do lepszego egzekwowania przepisów i zmniejszenia liczby nielegalnych ofert.

Przepisy mają na celu oszacowanie rzeczywistego wpływu usług wynajmu krótkoterminowego i umożliwienie władzom lokalnym opracowania odpowiednich działań.

W czwartek Parlament przyjął zharmonizowane wymogi dotyczące sposobu gromadzenia i udostępniania danych związanych z usługami wynajmu krótkoterminowego (STR), 493 głosami do 14 przy 33 wstrzymujących się od głosu. Rozporządzenie to ma na celu promowanie przejrzystej i odpowiedzialnej gospodarki platformowej w UE, przy jednoczesnej ochronie konsumentów przed nieuczciwymi ofertami wynajmu krótkoterminowego.

Prosta procedura rejestracji

Platformy internetowe, które ułatwiają usługi wynajmu krótkoterminowego, muszą przestrzegać obowiązków dotyczących procedur rejestracji i udostępniania danych w odniesieniu do nieruchomości, które znajdują się w obszarach, w których istnieje proces rejestracji. Prosta procedura rejestracji online pozwoli odpowiednim organom zidentyfikować gospodarza i jego jednostkę oraz zweryfikować ich informacje.

Bezpieczniejsze usługi wynajmu dla podróżnych

Platformy internetowe będą musiały zapewnić, że informacje dostarczone przez gospodarzy są wiarygodne i kompletne, a numer rejestracyjny jest wyraźnie widoczny na odpowiedniej liście. Będą również musiały podjąć uzasadnione wysiłki w celu przeprowadzenia wyrywkowych kontroli informacji. Właściwe organy mogą zawiesić numery rejestracyjne, poprosić platformy o usunięcie nielegalnych ofert lub nałożyć kary na platformy lub gospodarzy, którzy nie zastosują się do tych wymogów.

Wymiana danych

Państwa członkowskie UE utworzą jeden cyfrowy punkt dostępu, aby co miesiąc otrzymywać od platform dane dotyczące aktywności gospodarzy (np. liczba nocy, na które wynajęto jednostkę, liczba gości, konkretny adres, numer rejestracyjny, adres URL wpisu). Gromadzenie tych danych pozwoli władzom na monitorowanie zgodności z procesami rejestracji gospodarzy i umożliwi władzom krajowym wdrożenie odpowiednich polityk w sektorze wynajmu krótkoterminowego.

Kolejne kroki

Po przyjęciu tekstu przez Radę, zostanie on opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE. Rozporządzenie wejdzie w życie 24 miesiące po publikacji.

Kontekst

Liczba usług związanych z krótkoterminowym wynajmem zakwaterowania znacznie wzrosła wraz z rozwojem platform internetowych, takich jak Airbnb, Booking, Expedia i TripAdvisor. Ten rodzaj zakwaterowania stanowi około jednej czwartej wszystkich noclegów turystycznych w UE. Podczas gdy taki wynajem przynosi korzyści gospodarzom, turystom i wielu regionom, niektórzy badacze twierdzą, że brak odpowiednich przepisów przyczynia się również do problemów, takich jak wyższe ceny mieszkań, wysiedlanie stałych mieszkańców, nadmierny napływ turystów i nieuczciwa konkurencja.

Zarówno na terenie Unii, jak i w samych państwach członkowskich istnieją znaczące różnice w sposobach rejectracji wynajmów krótkoterminowych. Zgodnie z danymi Komisji Europejskiej, w 2022 roku, 23 państwa posiadały jakiś typ procedury rejestracji na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym, podczas gdy pozostałe z nich rozważały jej wprowadzenie.

 

Źródło: PE