Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję
Ocena strategii UE w zakresie dobrostanu zwierząt: 2012–2015


Bruksela, 28 kwietnia 2021,

Podczas spotkania Intergrupy ds. Dobrostanu Zwierząt, Komisarz Stella Kyriakides, zaprezentowała ewaluację strategii UE na rzecz ochrony i dobrostanu zwierząt w latach 2012–2015. W następstwie wywiązała się debata oraz wymiana poglądów między uczestnikami forum.

Ewaluacja Komisji opiniuje osiągniecia strategii 2012-2015 oraz odnosi się do celowości założonych intencji i ich zasadności dziś oraz spójności z obecnymi realiami. Komisja zbadała również jej skuteczność oraz to, czy strategia użytecznie uzupełniała krajowe wysiłki w tej dziedzinie.

Przedstawione stanowisko Komisji potwierdziło, że ​​4 z 6 nadrzędnych celów strategii nie przyniosły oczekiwanych rezultatów lub osiągnięto je tylko częściowo. Chodzi o cele, jakimi są: upraszczanie ram prawnych wspólnoty dotyczących dobrostanu zwierząt; dostarczanie konsumentom oraz opinii publicznej odpowiednich informacji; optymalizacja efektów koordynacji realizowanej wspólnej polityki rolnej**; rozwijanie współpracy międzynarodowej- uzyskane wyniki są dalekie od oczekiwanych.

Komisarz Kyriakides podkreśliła wielokrotnie, że dobrostan zwierząt mierzy się nieprzerwanie z wieloma wyzwaniami oraz problemami. Tym samym jest ogromna potrzeba realizacji działań społecznych, działań służących angażowaniu obywateli, akcji i kampanii mobilizujących społeczeństwo. Wyraziła uznanie dla wszystkich inicjatyw realizowanych przez AWF***, gdyż takie przedsięwzięcia bardzo wpływają na poprawę sytuacji zwierząt w Unii oraz na świecie. Zaangażowanie, motywacja oraz wyrazistość działań sprawiają, że sytuacja zwierząt jest co raz lepsza. Kampanie w mediach społecznościowych, animacje, zdjęcia, nagrania, wszystko to wpływa na poprawę świadomości obywateli i daje wymierne efekty. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość stanowią dalszą drogę do pracy, do poprawy sytuacji dobrostanu zwierząt.

Wiele kwestii wymaga ciągłej pracy oraz poprawy działań. Używanie mikrobiotyków jest wielkim wyzwaniem dla Komisji, niemniej w obecnej sytuacji COVID-19 ich implementacja jest niezbędna. Propozycja przejrzystego etykietowania produktów, jako odpowiedź na potrzeby konsumentów, jest obecnie opracowywana na forum Komisji. Trwają prace nad kwestiami transportu zwierząt żywych oraz zwierząt klatkowych, które całe swoje życie spędzają w zamknięciu.

Działania unijne bezapelacyjnie wywierają korzystny wpływ na dobrostan zwierząt. Aby zmiany przebiegały efektywnie przepisy Komisji dotyczące transportu i uboju zwierząt oraz przestrzegania zasad ich dobrostanu powinny być przestrzegane przez wszystkich członków wspólnoty. Celem nadrzędnym jest zapewnienie jak najlepszego zdrowia i dobrostanu europejskich zwierząt hodowlanych oraz zwierząt spoza UE.

Nieustanna poprawa dobrostanu zwierząt musi odbywać się przy wsparciu polityki rozwoju obszarów wiejskich, by zmiany przynosiły efekty. W sprawozdaniu podkreślono pozytywne wysiłki państw członkowskich we wdrażaniu prawodawstwa, co przedkłada się na korzystne rezultaty.

Prace nad dobrostanem zwierząt budzą mnóstwo pytań i wzbudzają jeszcze więcej emocji. Niemniej wspólne działania są podstawą dla dobrych zmian, dla zmian które są niezbędne, pożądane oraz pilne.

 

* UE - Unia Europejska

**WPR - partnerstwo sektora rolnego ze społeczeństwem - między Europą i rolnikami

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_pl

***AWF- Fundacja ds. dobrostanu zwierząt

Ocena strategii  https://www.eurogroupforanimals.org/news/eu-strategy-protection-and-welfare-animals-2012-2015-european-commissions-evaluation-finally