Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję
Ochrona zwierząt w laboratoriach, a naruszenia dyrektywy 2010/63/UE


Bruksela, 26 maja 2021r.

Dzisiejsze spotkanie Intergrupy do spraw dobrostanu zwierząt poświęcone zostało dwóm aspektom. Podjęto, już po raz kolejny, kwestie nadużyć i naruszeń dyrektywy 2010/63 / UE* zastanawiając się jakich narzędzi i metod należy używać, by jej wdrażanie było skuteczniejsze, by eliminować nadużycia i im zapobiegać. Ochrona zwierząt wykorzystywanych w laboratoriach stanowiła drugi ważny punkt spotkania. Uczestnicy mieli możliwość obejrzenia okrutnego i wstrząsającego filmu, przedstawiającego barbarzyńskie praktyki stosowane w jednym z europejskich laboratoriów w Europie. Obecnie, gdy dostępne są coraz bardziej innowacyjne metody przeprowadzania badań, wiele ośrodków nadal stosuje przestarzałe, bolesne metody testowania oparte na zwierzętach.

W ostatnich 11 latach, różne organizacja walczące o poprawę dobrostanu zwierząt ujawniały nieustanne zaniedbania laboratoriów europejskich, mimoże te prezentują się jako instytucje dbające o najwyższe standardy zwierząt. Tajne dochodzenia całkowicie temu zaprzeczają, ukazując skandaliczne procedery jakim poddawane są zwierzęta w instytutach i laboratoriach. Brak przestrzegania przepisów dyrektywy, szokujące praktyki stosowane wobec zwierząt, niewłaściwe ich wykorzystanie to tylko kilka z uchybień, których jest wiele. Odpowiednie egzekwowanie dyrektywy nie sprawi jednak, że laboratoria zrezygnują z udziału zwierząt w badaniach. Niezbędne są dodatkowe zabiegi, tak by całkowicie wyeliminować potrzebę ich udziału w procesach badawczych, promując badania wolne od potrzeby obecności zwierząt, wykorzystujące nowe innowacyjne metody.

Paląca jest potrzeba przygotowania planów i działań ułatwiających przejście na innowacje bez wykorzystywania udziału zwierząt. Przedstawiciel Komisji Europejskiej zaznaczył, że przejrzystość instytucji, transparentność ich działań oraz większy nacisk na edukację i wzrost wrażliwości społecznej są dobrym kierunkiem w drodze do poprawy dobrostanu zwierząt, a w przyszłości całkowitej eliminacji zwierząt z sektora badań laboratoryjnych. Planowana jest jeszcze przed przerwą wakacyjna debata w Parlamencie Europejskim dotycząca wykorzystywania zwierząt w nauce.

Niezbędne są również działania inwestycyjne w nowe formy technologiczne, w badania, które wykluczą potrzebę udziału zwierząt w procesach badawczych. Należy również poszukiwać i wspierać inne inicjatywy w zakresie technologii i rozwoju. Wszystkie działania zmierzające ku temu muszą stać się priorytetem, tak by w skoordynowany sposób możliwym było ograniczanie a w przyszłości całkowite odejście od wykorzystywania zwierząt w nauce. Promowanie innowacji kluczowych obszarów badawczych bez wykorzystywania zwierząt stanowi istotny element tego procesu.

Ochrona i dobrostan zwierząt jest obszarem objętym szerokim zakresem prawodawstwa unijnego. Obejmuje to ochronę dzikiej przyrody, zwierząt zoologicznych, zwierząt gospodarskich, zwierząt w transporcie i zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych. Badania na zwierzętach, czy to w celu opracowania lub produkcji nowych leków, badań fizjologicznych, badania wpływu na środowisko lub badania chemikaliów lub nowych dodatków do żywności, muszą być prowadzone zgodnie z prawodawstwem wspólnoty, ale przede wszystkim z zachowaniem najwyższych standardów etycznych i z poszanowaniem życia każdej istoty żyjącej.

 

* Dyrektywa 2010/63 / UE w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych w celach naukowych (zaktualizowała i zastąpiła dyrektywę 86/609/EWG z 1986 r.)

https://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/index_en.htm

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:276:0033:0079:en:PDF