Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję
Odbudowa zasobów przyrodniczych

Bruksela, 12 stycznia 2023r. 

W czerwcu 2022r. KE przedstawiła wniosek rozporządzenia dot. odbudowy zasobów przyrodniczych (Nature Restoration Law). Rozporządzenie jest związane ze strategią ochrony bioróżnorodności, która wzywa do wyznaczenia wiążących celów w zakresie odbudowy zdegradowanych ekosystemów, w szczególności tych o największym potencjale wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla oraz zapobiegania klęskom żywiołowym i ograniczania ich skutków.

Nadrzędnym celem rozporządzenia jest ciągła, długoterminowa i trwała odbudowa różnorodnej biologicznie i odpornej przyrody na obszarach lądowych i morskich Unii poprzez odbudowę ekosystemów.

Ponad 80% europejskich siedlisk jest w złym stanie, dlatego potrzebne będzie przywrócenie terenów podmokłych, rzek, lasów, użytków zielonych, ekosystemów morskich i gatunków.  Środki odbudowy powinny objąć co najmniej 20% obszarów lądowych i morskich UE do 2030 r., a docelowo wszystkie ekosystemy wymagające odbudowy do 2050 r.

Podczas pierwszego spotkania komisji ENVI, odbyła się debata i rozpatrzenie projektu sprawozdania. Komisja ENVI  planuje przyjęcie swojego stanowiska podczas czerwcowej sesji plenarnej, tak aby rozporządzenie mogło wejść w życie podczas bieżącej kadencji Parlamentu Europejskiego.

Podczas debaty nie było wątpliwości dot. celów rozporządzenia: uniknięcia załamania się ekosystemów, zapobiegania skutkom zmian klimatycznych czy utraty różnorodności biologicznej. Jednak wyrażono zastrzeżenia dot. kwestii prawnych- brakuje oceny służb prawnych PE projektu rozporządzenia, a także dodatkowej analizy wypływów dot. kosztów finansowych, ponieważ jak zauważono, Państwa Członkowskie będą musiały ponieść wysokie koszty kadrowo- finansowe przy wprowadzeniu nowego prawa. Zwrócono również uwagę na potrzebę utrzymania równowagi pomiędzy celami środowiskowymi, a celem utrzymania bezpieczeństwa żywnościowego UE.