Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję
Ograniczanie marnowania tekstyliów i żywności: Nowe przepisy UE wspierające gospodarkę o obiegu zamkniętym


Bruksela, 14 luty 2024r.

  • Wyższe cele na rok 2030 dotyczące ograniczenia marnowania żywności
  • Producenci pokryją koszty zbierania, sortowania i recyklingu odpadów tekstylnych
  • W UE rocznie powstaje 60 mln ton odpadów spożywczych i 12,6 mln ton odpadów tekstylnych
  • Mniej niż 1% wszystkich tekstyliów na świecie jest poddawanych recyklingowi w celu uzyskania nowych produktów

Komisja Środowiska przyjęła swoje propozycje mające na celu lepsze zapobieganie powstawaniu odpadów z żywności i tekstyliów w całej UE oraz ich ograniczanie. Rewizja dyrektywy odpadowej była niezbędna aby objąć zakresem dyrektywy kwestie związane z marnotrawstwem żywności oraz odpadami tekstylnymi, czyli głównie nadprodukcją tekstyliów – głównie ubrań oraz braku ich recyklingu.

Bardziej ambitne cele w zakresie ograniczenia marnowania żywności

Posłowie chcą podwyższyć zaproponowane przez Komisję wiążące cele w zakresie redukcji odpadów do co najmniej 20% w przetwórstwie i produkcji żywności (zamiast 10%) oraz do 40% na mieszkańca w handlu detalicznym, restauracjach, usługach gastronomicznych i gospodarstwach domowych (zamiast 30%) w porównaniu ze średnią roczną wygenerowaną w latach 2020–2022. Kraje UE będą musiały dopilnować, aby cele te zostały osiągnięte na szczeblu krajowym do dnia 31 grudnia 2030 r.

Posłowie chcą także, aby Komisja oceniła możliwość i przedstawiła odpowiednie propozycje legislacyjne wprowadzenia wyższych celów na rok 2035 (odpowiednio co najmniej 30% i 50%).

Aby zapobiec nadmiernemu marnowaniu żywności, państwa członkowskie będą miały za zadanie między innymi promowanie zakupu tak zwanych 'brzydkich warzyw i owoców' czyli produktów które pomimo pewnych defektów wizualnych doskonale nadają się do konsumpcji oraz mają tak samo dobre wartości odżywcze jak perfekcyjnie okrągłe jabłka bądź proste marchewki. Państwa członkowskie będą miały za zadanie ułatwiać supermarketom darowiznę niesprzedanych produktów żywnościowych – na przykład do organizacji charytatywnych – aby zapobiec wyrzucaniu i niszczeniu żywności – zjawisku niestety nadal bardzo częstemu w wielu państwach.

Marnowanie żywności to poważny problem. W obliczu toczących się wojen, kryzysów humanitarnych, susz które coraz częściej nawiedzają nasze państwo, ograniczenie marnowania żywności powinno być moralnym obowiązkiem państw.

Rozszerzona odpowiedzialność producenta za wyroby tekstylne, odzież i obuwie

Nowe przepisy przyjęte przez eurodeputowanych ustanowiłyby systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta , za pośrednictwem których podmioty gospodarcze udostępniające tekstylia na rynku UE pokrywałyby koszty ich selektywnej zbiórki, sortowania i recyklingu. Państwa członkowskie musiałyby ustanowić te programy 18 miesięcy po wejściu w życie dyrektywy (w porównaniu do 30 miesięcy proponowanych przez Komisję). Jednocześnie kraje UE musiałyby zapewnić do 1 stycznia 2025 r. selektywną zbiórkę tekstyliów przeznaczonych do ponownego użycia, przygotowania do ponownego użycia i recyklingu.

Przepisy te obejmowałyby wyroby włókiennicze, takie jak odzież i akcesoria, koce, pościel, zasłony, czapki, obuwie, materace i dywany, w tym produkty zawierające materiały pokrewne, takie jak skóra, skóra wtórna, guma lub tworzywa sztuczne.

Od początku przyszłego roku, państwa członkowskie będą miały obowiązek osobnej zbiórki odpadów tekstylnych. Producenci tekstyliów, którzy wprowadzają na rynek unijny swoje produkty będą musieli utworzyć tak zwane organizacje producenckie, wspierane finansowo, które będą miały za zadanie zbiórkę, transport, przygotowanie do ponownego użycia oraz recycling odpadów tekstylnych. Pozwoli to na zmniejszenie ilości tekstyliów w tak zwanym białym worku czyli worku odpadów które nie nadają się do recyklingu. Zwiększy to możliwość ponownego użycia oraz recyklingu tekstyliów.

Każdego roku w UE wytwarza się 60 milionów ton odpadów spożywczych (131 kg na osobę) i 12,6 miliona ton odpadów tekstylnych. Sama odzież i obuwie wytwarzają 5,2 mln ton odpadów, co odpowiada 12 kg odpadów na osobę rocznie. Szacuje się, że mniej niż 1% wszystkich tekstyliów na świecie jest poddawanych recyklingowi w celu uzyskania nowych produktów.