Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję
opinia ws. migracji klimatycznej


Bruksela, 2 września 2020

Podczas pierwszego po wakacyjnej przerwie spotkania komisji LIBE odbyła się wymiana poglądów dotycząca rozpatrzenia projektu opinii nt. wpływu zmiany klimatu na najsłabsze grupy ludności w krajach rozwijających się, której europoseł Jadwiga Wiśniewska jest sprawozdawcą z ramienia grupy EKR.

W swoim wystąpieniu europoseł zaznaczyła, że migracja jest procesem złożonym. Decyzje migrantów o wyjeździe najczęściej motywowane są wieloma czynnikami i uwarunkowaniami (kulturowymi, społecznymi, ekonomicznymi, prawnymi czy praktycznymi), które często współistnieją. Choć czynniki powiązane ze zmianami klimatycznymi mogą mieć wpływ na decyzje dot. migracji, to jednak nie da się precyzyjnie ustalić ich wagi dla samego przemieszczania się ludności.

Dostrzegam wpływ klimatu na procesy migracyjne, ale bezpośrednia relacja między ich dynamiką, a zmianami klimatycznymi, nadal nie jest wystarczająco przebadana, by uwzględniać ten czynnik w przewidywaniach dotyczących trendów migracyjnych w przyszłości. - mówiła europoseł Wiśniewska.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że większość przesiedleń związanych z klęskami żywiołowymi ma charakter wewnętrzny lub regionalny, więc ludność dotknięta katastrofą pozostaje głównie w granicach państw pochodzenia lub państw sąsiadujących.

Stoję na stanowisku by w sposób systemowy podchodzić do niwelowania skutków zmian klimatu i klęsk żywiołowych poprzez promowanie zrównoważonego rozwoju w zgodzie z poszanowaniem środowiska naturalnego przy jednoczesnym długofalowym przeciwdziałaniu źródłowym przyczynom migracji i wysiedleń w ramach współpracy rozwojowej. Musimy wspierać działania minimalizujące skutki zmiany klimatu w miejscu pochodzenia osób nią dotkniętych, tak aby migracja nie stanowiła ich głównej strategii adaptacyjnej.