Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję
pakiet „Gotowi na 55”-niesprawiedliwy, nadmiernie obciążający i nierealny do osiągnięcia

Strasburg, 14 marca 2023r.

Parlament przyjął trzy ustawy wchodzące w skład pakietu Fit for 55. Niestety wszystkie dokumenty znacząco zwiększają ambicje w zakresie redukcji emisji, co negatywnie wpłynie na ceny energii oraz żywności.

1. ESR- Transport drogowy, ogrzewanie budynków i rolnictwo- rozporządzenie o wspólnym wysiłku redukcyjnym

Przyjęty tekst rozporządzenia zakłada redukcje emisji o 40% do 2030 roku w sektorach nieobjętych ETS - na przykład w rolnictwie, transporcie oraz budynkach. Ponadto zawiera wiążące cele dla państw członkowskich związane z potrzebą redukcji emisji w tychże sektorach. Dla Polski jest to znaczący wzrost z 7% do 14% redukcji emisji do końca 2030r. Będzie się to wiązało z kolejną podwyżką cen w tych sektorach.

 

2. MSR- rezerwa stabilności rynkowej dla UE

MSR, jest częścią ETS, oraz jest to mechanizm rynkowy, który w sytuacji nadwyżki uprawnień ETS na rynku przekierowuje cześć z tych uprawnień do rezerwy, a w sytuacji niedomiaru uprawnień, cześć z nich jest wypuszczanych na rynek. Nowelizacja decyzji w sprawie MSR zakłada iż wskaźnik poboru do rezerwy zostanie podwojony i będzie wynosił 24%. W praktyce oznacza to, iż do 2030 roku, corocznie aż 24% uprawnień do emisji będzie przekierowywanych do rezerwy. Nie jest to dobra decyzja, ponieważ sprawi to, że uprawnień na rynku ETS będzie coraz mniej, a to bezpośrednio przełoży się na cenę uprawnień - będą one tylko droższe. Jest to zatem dodatkowy negatywny czynnik, który stworzy presję cenowa na uprawnienia ETS, który już obecnie są bardzo kosztowne i obciążające dla przemysłu i sektorów objętych ETS.

 

3. LULUCF - Użytkowanie gruntów, zmiana użytkowania gruntów i leśnictwo

 Rozporządzenie LULUCF rozszerza zakres rozporządzenia o emisje pochodzenia rolniczego- pod szczególną presją znajdzie się sektor hodowlany, który już dzisiaj znajduje się pod presją kryzysu energetycznego oraz wysokiej inflacji, ze względu na galopujące ceny pasz dla zwierząt. Jest to daleko idąca rewizja rozporządzenia, która poprzez ograniczenie emisyjności rolnictwa, w konsekwencji zmniejszy hodowle oraz uprawy, co nie jest spójne z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego.