Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję
Październikowy Newsletter Europejski


Już dzisiaj rozpoczyna się pierwsza z dwóch październikowych sesji plenarnych w Strasbourgu. Wznowienie porządku prac rozpocznie się o 17:00 od debaty na temat przepisów ogólnych dotyczących funduszy strukturalnych i inwestycyjnych: szczególnie środków dla Grecji. Poza pracą nad sprawami bieżącymi, w planie sesji plenarnej znajda się debaty na temat sprawozdań, w których tworzeniu aktywny udział brała Europoseł Jadwiga Wiśniewska.

We wtorek 6 października, odbędzie się debata nad sprawozdaniem dotyczącym ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania. Kontr-sprawozdawcą projektu była Europoseł Jadwiga Wiśniewska. Dotyczy ono poziomów emisji dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx) i cząstek stałych ze średniej wielkości obiektów spalania energetycznego. Propozycje Komisji w tej sprawie zagrażały istnieniu instalacji średniej wielkości o mocy od 1 do 50 MW i wiązały się z ryzykiem obciążenia obywateli znacznymi kosztami niewspółmiernymi do korzyści. Podczas prac nad projektem sprawozdania przyjęto złożoną przez Europoseł Wiśniewską poprawkę wyjaśniającą, iż poziomy emisji powinny być mierzone w warunkach stabilnej pracy instalacji. Zmiana ta dotyczy problemu momentów pracy charakteryzujących się wzmożoną emisyjnością, na przykład podczas rozruchu instalacji. Poprawka gwarantuje, że okresy te nie będą miały wpływu na ocenę pracy instalacji, co jest szczególnie istotne w odniesieniu do zakładów mających przerwy w działaniu w czasie roku kalendarzowego.Głosowanie nad projektem sprawozdania odbędzie się w środę o godz. 12:30.

Trzeciego dnia sesji posłowie będą mieli okazję wziąć udział w uroczystym posiedzeniu parlamentu, podczas którego wystąpi Król Hiszpanii Filip VI. Ponadto, swoje stanowiska o aktualnym stanie Unii Europejskiej wygłoszą Kanclerz Niemiec Angela Merkel oraz Prezydent Republiki Francuskiej François Holland. Tego samego dnia odbędzie się także debata nad sprawozdaniem Europoseł Anny Zaborskiej w sprawie stosowania dyrektywy 2006/54/WE w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy. Powstało ono w Komisji FEMM, gdzie funkcję kontr-sprawozdawcy pełniła Europoseł Jadwiga Wiśniewska. Sprawozdawca projektu wyraziła przekonanie, że obecnie obowiązująca dyrektywa 2006/54/WE jest nieskuteczna i wymaga uaktualnienia. Domaga się przygotowania przez Komisje nowego wniosku ustawodawczego zastępującego dyrektywę, w którym uwzględnione zostaną kwestie oceny pracy i systemów zaszeregowania pracowników w sposób neutralny pod względem płci, co ma zapewnić wyrównanie wynagrodzeń między płciami. Głosowanie nad sprawozdaniem odbędzie się w czwartek o godz. 12:00.

Ponadto, w czasie pierwszej spośród październikowych sesji plenarnych, posłowie głosować będą w sprawach budżetu UE, ochrony celnej strefy Schengen, a także nad poddaniem kontroli substancji chemicznych takich jak np. 4-metyloamfetamina.

Przebieg sesji plenarnej można śledzić na żywo Tutaj.