Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję
PE przyjmuje sprawozdanie Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie usprawnienia Europejskiego Zautomatyzowanego Systemu Rozpoznawania Odcisków Palców (EURODAC)


Dziś Parlament Europejski przyjął sprawozdanie autorstwa Poseł Jadwigi Wiśniewskiej na temat protokołu do aktualnie obowiązującego Eurodac podpisanego między UE a Szwajcarią i Księstwem Liechtensteinu.

"Naszym obowiązkiem jest zrobić wszystko aby zapewnić obywatelom Unii Europejskiej bezpieczeństwo" – mówiła Jadwiga Wiśniewska. "Dzięki właściwemu wdrażaniu systemu Eurodac, który składa się z centralnej bazy danych do porównywania odcisków palców i programu przesyłania informacji, państwa UE mogą dzisiaj ustalić, czy uchodźca lub nielegalny imigrant już wcześniej ubiegał się o azyl w innym kraju unijnym albo czy dostał się do Unii nielegalnie" - tłumaczyła.

Jak dodała, celem funkcjonowania tej bazy jest umożliwienie wskazania państwa właściwego do badania wniosków o azyl wniesionych w państwie członkowskim UE, a skuteczne działanie systemu Eurodac jest kluczowe dla powodzenia działań, które mają złagodzić kryzys migracyjny.

W 2013 roku Rozporządzenie Eurodac zezwoliło organom ścigania na sprawdzanie informacji w bazie Eurodac w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania i prowadzenia dochodzeń w ich sprawie. Ma to umożliwiać organom ścigania występowanie z wnioskiem o porównanie danych daktyloskopijnych z danymi przechowywanymi w centralnej bazie Eurodac, gdy organy te dążą do ustalenia dokładnej tożsamości danej osoby lub do uzyskania dodatkowych informacji na potrzeby zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania lub prowadzenia postępowań przygotowawczych w ich sprawie.

"Jednak w aktualnie obowiązujących umowach z Szwajcarią i Księstwem Liechtensteinu nie uregulowano kwestii dostępu do danych na potrzeby ochrony porządku publicznego" – zaznacza Poseł Jadwiga Wiśniewska.

W jej opinii rozszerzenie przepisów dotyczących ochrony porządku publicznego na Szwajcarię i Liechtenstein umożliwi organom ścigania tych państw wnioskowanie o porównanie danych daktyloskopijnych z danymi wprowadzonymi przez inne uczestniczące państwa i przechowywanymi w bazach danych Eurodac, gdy próbują one ustalić tożsamość lub uzyskać dodatkowe informacje dotyczące osoby podejrzanej o poważne przestępstwo lub terroryzm.

"Z drugiej strony pozwoli to organom ścigania wszystkich pozostałych uczestniczących państw, niezależnie od tego, czy są to inne państwa członkowskie UE czy kraje stowarzyszone, wnioskować o porównanie danych daktyloskopijnych z danymi wprowadzonymi przez Szwajcarię oraz Liechtenstein i przechowywanymi w bazie danych Eurodac, w tych samych celach czyli walki z terroryzmem i innymi przestępstwami' – dodała.