Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję
Podsumowanie kadencji 2019- 2024


Podsumowanie kadencji 2019- 2024

 

Koniec kadencji Parlamentu Europejskiego to czas podsumowań. To co definiowało moją aktywność, to przeświadczenie, że w Parlamencie Europejskim mam obowiązki polskie. 

Byłam członkiem Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. To w tej komisji przygotowałam raport o współpracy UE z Interpolem. 


Pracowałam również nad polityką migracyjną, wskazując na konieczność uszczelnienia zewnętrznych granic UE, wzmocnienia roli Frontex’u i wskazywałam na szkodliwość mechanizmu obowiązkowej relokacji.


Ochrona dzieci była i jest dla mnie priorytetem, dlatego pracowałam nad strategią praw dziecka, zwalczaniem ubóstwa, bezpieczeństwem dzieci w sieci: zwalczaniem pedofilii i pornografii dziecięcej. Podejmowałam również działania na rzecz poprawy sytuacji dzieci uchodźczych, zwracając uwagę na problem wywożenia ukraińskich dzieci do Rosji. 


Wspierałam osoby z niepełnosprawnościami pracując nad Kartą dla Osób z Niepełnosprawnościami oraz Europejską Kartą Parkingową. 


Kolejną komisją, w której działałam była Komisji Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Żywności, gdzie kontynuowałam prace z poprzedniej kadencji dotyczące polityki klimatycznej, zwracając szczególną uwagę na sprawiedliwą transformację.


Zaangażowana byłam również w regulacje dot. zazielenia miast, a także prawa do naprawy.


Trzecią moją Komisją była Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia, gdzie zajmowałam się: ubóstwem, handlem ludźmi, nierównościami płacowymi, luką cyfrową, przemocą, w tym cyberprzemocą.  


Zawsze opowiadałam się po stronie życia i tradycyjnych wartości rodzinnych. Jestem wiceprzewodniczącą grupy roboczej „Rodzina i Życie”. Sprzeciwiałam się surogacji, czego efektem było przyjęciem poprawek w dyrektywie dotyczącej handlu ludźmi. 


Zajmowałam się również poprawą dobrostanu zwierząt, byłam wiceprzewodnicząca Intergrupy, a także członkiem grupy roboczej ds. zwierząt towarzyszących.


Szanowni Państwo, zapewniam, że zawsze w Parlamencie Europejskim zawsze stoję po stronie polskich spraw.

Z serdecznymi podziękowaniami za zaufanie.

Jadwiga Wiśniewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego, z województwa śląskiego.