Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję
Porozumienie wizowe miedzy UE a Białorusią


Parlament Europejski przyjął dziś umowę o porozumieniu wizowym miedzy UE a Białorusią. Umowa ta ma na celu wprowadzenie wzajemnych ułatwień w procesie wizowym dla obywateli państw członkowskich UE i Białorusi oraz zwolnienie z obowiązku wizowego dla posiadaczy biometrycznych paszportów dyplomatycznych. Jadwiga Wiśniewska była sprawozdawcą cieniem dla tej umowy.

W 2018 r. polskie urzędy konsularne na Białorusi rozpatrzyły ponad 277 tys. wniosków o wizę krótkoterminową. Po wejściu w życie umowy proces ten będzie o wiele łatwiejszy - powiedziała Jadwiga Wiśniewska. Umowa ta jest pozytywnym sygnałem politycznym, podkreślającym otwarcie na pogłębianie więzi gospodarczych, naukowych i kulturalnych z Białorusią oraz ułatwiająca bezpośrednie kontakty międzyludzkie.

Ogólna opłata wizowa zarówno dla Białorusinów, jak i obywateli UE w przypadku podroży krótkoterminowych (do 90 dni) zostanie obniżona do 35 EUR. Terminy rozpatrywania wniosków przez konsulaty zostaną skrócone do 10 dni kalendarzowych z możliwością przedłużenia do maksymalnie 30 dni. Niektórzy białoruscy podróżnicy, tacy jak dziennikarze, studenci i członkowie oficjalnych delegacji, będą mogli otrzymywać wizy wielokrotnego wjazdu, które będą ważne dłużej, a procedury zostaną uproszczone.

Obywatele UE będą mogli wjechać na Białoruś bez wizy na okres do 30 dni, pod warunkiem przekroczenia granicy na międzynarodowym lotnisku w Mińsku. W przypadku dłuższych okresów, do 90 dni w dowolnym okresie 180-dniowym, nowa umowa będzie obowiązywać na zasadzie wzajemności.

Tekst porozumienia podpisano w styczniu, po trwających ponad pięć lat negocjacjach. Następnym krokiem po dzisiejszym zatwierdzeniu podpisanego porozumienia przez Parlament Europejski jest formalna ratyfikacja przez Radę i Białoruś. Umowa wejdzie w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca po zakończeniu ratyfikacji.