Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję
Posiedzenie Komisji do Spraw Unii Europejskiej i Komisji Spraw Zagranicznych


W środę, 6 maja, w Sejmie odbyło się wspólne posiedzenie Komisji do Spraw Unii Europejskiej i Komisji Spraw Zagranicznych. W porządku obrad znalazły się rządowe projekty ustaw o ratyfikacji Umowy o partnerstwie i współpracy pomiędzy Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, Australią i Nową Zelandią. Rozpatrywano także rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym. W posiedzeniu Komisji w trybie zdalnym uczestniczyła Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska, która wskazała, że umowy zawierane między UE i wspomnianymi państwami, są wyrazem długofalowego zaangażowania UE we współpracę z innymi państwami świata oraz rosnącego znaczenia stosunków między Stronami.

Umowa z Singapurem obejmuje szereg zagadnień istotnych zarówno dla Singapuru, jak i dla UE, jak np. nawiązanie współpracy w ramach wszystkich odpowiednich regionalnych i międzynarodowych forów i organizacji, zwalczanie terroryzmu i przestępstw międzynarodowych, przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia oraz wspieranie wzrostu i rozwoju handlu między Stronami.

Z kolei umowa z Australią podkreśla, że fundamentem relacji Australii i UE są więzi gospodarcze, wspólnota wartości oraz podobne spojrzenie na kwestie ładu międzynarodowego. Wskazano także, że oprócz handlu i inwestycji, stanowiących główny komponent relacji dwustronnych, UE i Australia współpracują m.in. w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, klimatu, energii, edukacji, kultury. Jej celem jest zacieśnienie partnerstwa, a także stworzenie ram ułatwiających i wspierających współpracę w wielu obszarach wspólnego zainteresowania oraz w celu opracowania rozwiązań problemów regionalnych i globalnych.

Jeśli zaś chodzi o umowę z Nową Zelandią, dla UE jej zawarcie, oprócz naturalnego dążenia do zacieśnienia współpracy z podobnie myślącym partnerem, jest wyrazem dążenia do pogłębienia współpracy w obszarach decydujących o specjalnej roli Nowej Zelandii w regionie Południowego Pacyfiku. Jej celem jest podniesienie wzajemnych relacji na wyższy poziom, ustanowienie zacieśnionego partnerstwa między Stronami oraz pogłębienie i usprawnienie współpracy w kwestiach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania przez wzmocnienie dialogu na wysokim szczeblu.

Ostatni z analizowanych podczas posiedzenia projektów odnosił się do zawartego przez Polskę i Niemcy umowy, w której zauważono konieczność kompleksowego uregulowania problematyki ocen oddziaływania na środowisko i strategicznych ocen odziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym w jednym akcie prawym.