Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję
Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju


We wtorek, 5 maja, w Sejmie odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju poświęcone rozpatrzeniu rządowego projektu ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. W posiedzeniu Komisji w trybie zdalnym uczestniczyła Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska, która podkreśliła, że wsparcie polskich przedsiębiorców w obliczu kryzysu wywołanego epidemią COVID-19 jest kluczowe, żeby zachować miejsca pracy i zminimalizować koszty tego kryzysu dla gospodarki.

Wspomniany rządowy projekt ustawy określa warunki, tryb i formy udzielania pomocy przedsiębiorcom w celu ratowania, tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjne i restrukturyzacji ich firm. Wsparcie dla zagrożonych przedsiębiorstw ma pochodzić z budżetu państwa i będzie przekazywana przez ARP .

Pomoc na ratowanie może być udzielana przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w celu umożliwienia mu prowadzenia działalności gospodarczej przez okres niezbędny do: opracowania planu restrukturyzacji, likwidacji działalności gospodarczej oraz przeprowadzenia koniecznych w tym zakresie analiz. Ma być udzielana w formie pożyczki.

Z kolei tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne może być udzielane mikro-, małemu lub średniemu przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej w celu umożliwienia temu przedsiębiorcy prowadzenia działalności gospodarczej przez czas niezbędny do wdrożenia działań restrukturyzacyjnych mających na celu przywrócenie długookresowej zdolności do konkurowania na rynku. W tym przypadku pomoc także ma być udzielana w formie pożyczki.

Ostatni z mechanizmów przewidzianych w dyskutowanym podczas Komisji rządowego projektu ustawy to pomoc na restrukturyzację. Może być ona udzielana przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej w celu realizacji planu restrukturyzacji, który umożliwi przywrócenie temu przedsiębiorcy długookresowej zdolności do konkurowania na rynku. Pomoc ta ma stanowić uzupełnienie wkładu własnego przedsiębiorcy.

W projekcie ustawy określono także, że w latach 2020–2029 maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań wynikających z niniejszej ustawy wynosi 1 200 000 000 zł, w każdym roku po 120 000 000 zł. Projekt będzie procedowany dalej w Sejmie.