Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję
Posiedzenie Komisji Kultury i Edukacji


W poniedziałek 21.09 odbyło się posiedzenie Komisji Kultury i Edukacji (CULT). Porządek dzienny obrad zawierał trzy istotne sprawozdania, za szczególnie interesujące można jednak uznać dwa z nich - "W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym" oraz "Rola dialogu międzykulturowego, różnorodności kulturowej i edukacji w propagowaniu podstawowych wartości UE".

Pierwsze dotyczy zaopiniowania prac przeprowadzonych przez komisje IMCO i ITRE w sprawie przygotowywanego przez KE projektu utworzenia jednolitego rynku cyfrowego. W zakresie kompetencji komisji CULT znajdują się elementy projektu związane z kwestiami praw autorskich, edukacją oraz zdolnościami i kompetencjami cyfrowymi.

W projekcie opinii zwrócono uwagę na takie aspekty jak konieczność większego zaangażowania w naukę medialną i cyfrową, w tym zwłaszcza kształcenie wychowawców i nauczycieli, aby uczyli swoich podopiecznych krytycznego podejścia do mediów, zatarcie różnicy między linearnymi i nielinearnymi usługami. W odniesieniu do planowanej wspólnej platformy cyfrowej komisja zaznaczyła konieczność powstrzymywania nielegalnych treści, dbałość o swobodę komunikacji przy jednoczesnej kontroli platformy oraz o potrzebie uatrakcyjnienia dostępu do legalnych treści, geoblocking oraz szerszą ochronę praw autorskich, a także paneuropejskie limity na treści typu premium (produkcje hollywoodzkie, etc.). W debacie odbywającej się po przedstawieniu projektu opinii podniesiono brak faktycznej możliwości zatarcia różnić między usługami linearnymi i nielinearnymi, potrzebę oddania praw autorskich autorom, a nie ich pośrednikom, zauważono również, że pomysł limitów paneuropejskich licencji może uderzać w różnorodność kulturową.

KE przedstawiła swój plan działania w związku ze sprawą oraz zaznaczyła ponownie problem piractwa. W podsumowaniu sprawozdawczyni opowiedziała się za dokonaniem rewizji dyrektywy w kierunku neutralności technologicznej.

Kolejne sprawozdanie, dotyczące roli, jaką odgrywa dialog międzykulturowy oraz różnorodność kulturowa i edukacja w propagowaniu podstawowych wartości UE, to przykład na to jak pozornie neutralny temat został wykorzystany do promowania polityki imigracyjnej.

Elementem sprawozdania było aktywne włączanie imigrantów do europejskiego dziedzictwa kulturowego, zwalczanie nietolerancji i ksenofobii, promowanie aktywnego obywatelstwa wśród Europejczyków oraz imigrantów. Podkreślono również rolę edukacji w zwiększaniu poczucia przynależności do Europy. W przeprowadzonej później wymianie poglądów padło stwierdzenie, iż imigranci są prezentem, ponieważ wymagają od nas działania jako jedność, dają impuls do bycia Europą. Podniesiono również wartość dialogu międzykulturowego, jako sposobu na rozwiązanie problemu migracyjnego. Zauważono, że już sam tytuł planowanego sprawozdania zawiera w sobie wewnętrzną sprzeczność, ponieważ promowanie fundamentalnych wartości UE wyklucza zachowanie różnorodności kulturowej, gdyż każdy krąg kulturowy uznaje inne wartości, jako podstawowe, a promowanie zunifikowanego systemu takich wartości bardziej przypomina narzucanie niż dialog.

W swoim przemówieniu zamykającym debatę sprawozdawczyni apelowała o zaangażowanie w dzielenie się naszymi wartościami i dziedzictwem kulturowym.