Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję
Post COP24 - debata w Brukseli

22 stycznia 2019 r. w Brukseli odbyła się debata wysokiego szczebla, w której wzięli udział Michał Kurtyka Prezydent COP24 oraz Miguel Arias Cañete, komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu i energii Komisji Europejskiej. Spotkanie miało na celu podsumowanie ustaleń i dokonań ostatniego 24-tego Szczytu Konwencji Klimatycznej ONZ, który odbył się w grudniu w Katowicach. Dyskutowano również o wyzwaniach związanych z przyszłością polityki klimatycznej w Unii Europejskiej i na świecie.

Miguel Cañete podziękował polskiej prezydencji za koordynowanie trudnych rozmów negocjacyjnych oraz pochwalił za profesjonalną organizację szczytu w Katowicach. Komisarz podkreślił w swoim wystąpieniu, że dzięki podpisaniu końcowego porozumienia na COP24 możliwe będzie wprowadzenie w życie Porozumienia Paryskiego. Sukces nie był gwarantowany, ale udało się go osiągnąć - zaznaczył komisarz. Nawiązał przy tym do długoterminowej strategii UE zakładającej osiągnięcie zerowego poziomu emisji netto do połowy XXI w. Wskazał, że przy obecnie obowiązującym stanie prawnym Unia Europejska osiągnie cel 45% redukcji do 2030 r., oraz 65% do 2050 r. Pełna realizacja zakładanego celu wymagałoby jego zdaniem kolejnych zmian w prawie unijnym. Zapowiedział również zorganizowanie przez KE w najbliższych miesiącach w Brukseli konferencji poświęconej globalnym rynkom emisji. Jest to zagadnienie, które nie zostało uzgodnione na szczycie klimatycznym

Prezydent Kurtyka mówił, że grudniowy COP24 był zwieńczeniem wielomiesięcznych wysiłków wszystkich stron zaangażowanych w wypracowanie historycznego porozumienia jakim jest tzw. Pakiet Katowicki czyli zbiór zasad dotyczących wdrażania porozumienia z Paryża. Jednocześnie zaznaczył, że zakończony w ubiegłym miesiącu szczyt był tylko jednym z etapów na drodze do powstrzymania zmian klimatu i ograniczenia globalnego ocieplenia. Wszyscy mamy zadanie do wykonania i wielu już zaczęło je realizować - przekonywał Kurtyka. Niemniej jednak aby sukces krajowy, europejski i globalny był sukcesem rzeczywistym, powinniśmy wyciągnąć wnioski z Katowic  - apelował. Zdaniem Prezydenta COP24 kluczowym sprawami, które pozwolą na pozytywne rozwiązanie problemów klimatycznych będą: 1) istnienie woli politycznej, 2) umiejscowienie w centrum polityki klimatycznej człowieka, przez włączanie w nią wymiaru społecznego oraz 3) wykorzystanie potencjału wszystkich sektorów - w tym przyrody i technologii oraz 4) zapewnienie wsparcia tym, którzy tego najbardziej potrzebują.  

Odnosząc się do przyszłości polityki klimatycznej w Polsce Michał Kurtyka podkreślił kluczową rolę Polityki Energetycznej Polski, ogłoszonej pod koniec 2018 r. Przewiduje ona, że w 2030 roku odnawialne źródła energii będą odpowiadać za 21% finalnego zużycia energii co przekłada się m.in. na 27% udział OZE w produkcji energii elektrycznej. Prezydent COP24 zaznaczył również, że jednym elementów, które będą miały znaczący wpływ na zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia powietrza w Polsce będzie rozwijanie idei elektromobilności. Przypomniał, że do zainicjowanego przez Polskę na szczycie klimatycznym partnerstwa na rzecz elektromobilności przyłączyły się już 42 państwa obejmujące połowę ludności  świata, a także organizacje zrzeszające 1500 miast i regionów oraz ponad 1200 firm.