Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję
Prawa kobiet a umowy handlowe


Czwartkowe, 11.05.2017, posiedzenie komisji Praw Kobiet rozpoczęło się głosowaniem nad opinią dot. systemów więziennych i warunków w nich panujących oraz przyjęciem 10 komunikatów do KE, wskazujących priorytetowe kierunki prac w zakresie praw kobiet i równouprawnienia. Europoseł Jadwiga Wiśniewska poparła cztery komunikaty: zmniejszenie luki płacowej, luki cyfrowej, przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz budowanie rozwiązań pozwalających łączyć życie prywatne z zawodowym.

Następnie odbyła się debata dotycząca równouprawnienia płci w umowach handlowych zawieranych przez UE. Jako pierwsza wystąpiła Mariza Fontana, która zwróciła uwagę na konieczność wdrożenia działań mających na celu równość w dostępie do usług publicznych. Zapewniała, że popiera takie zapisy handlowe, które szanują prawa kobiet. Bardzo ważne jest, by żaden zapis nowej umowy handlowej nie kwestionował praw broniących interesów kobiet. Mariza Fontana powiedziała, że handel sam z siebie nie jest dobry lub zły, lecz negatywne skutki świadczą o tym jak ukształtowana jest polityka handlowa.

Obecna podczas debaty, Mariana Williams, mówiła o umowach handlowych w kontekście państw rozwijających się. Kobiety w tych krajach pracują głównie w rolnictwie i przemyśle włókienniczym. Sektory te mają duży wpływ na handel i gospodarkę światową, dlatego obowiązkiem Unii Europejskiej jest zapewnienie kobietom pracującym w tych sektorach godnych warunków pracy oraz dążenie do wyrównania luki płacowej. Decydenci muszą uwzględnić prawa kobiet, aby handel mógł właściwie się rozwijać.

Następna mówczyni, Gea Meijers, mocno skrytykowała aktualne umowy handlowe mówiąc, że są one ślepe na sprawy związane z prawami kobiet i równouprawnienia. Stwierdziła, że polityka handlowa jest neoliberalna, co szkodzi prawom człowieka i zrównoważonemu rozwojowi. Kobiety biedne są bardzo dotknięte umowami handlowymi Unii. Zwiększył się % zatrudnienia kobiet, lecz za małą płacę i w niedogodnych warunkach. Meijers podkreśliła, że kobiety są niewidzialne w udziale polityki handlowej, a to one wykonują bardzo trudną i ciężką pracę dla rozwoju tej dziedziny.

Podczas posiedzenia głos zabrała również Paola Subacchi-ekspert w zakresie funkcjonowania i zarządzania międzynarodowymi systemami finansowymi i walutowym. W swoim wystąpieniu opowiedziała o polityce zamówień publicznych oraz o tym jaki mają wpływ na równouprawnienie kobiet.

Na zakończenie wypowiedział się Tomas Baert, który podkreślił, że dobra polityka powinna być narzędziem do promowania równouprawnienia płci a polityka handlowa podejmować działania dla dobra ludzi. Zachęcał uczestników posiedzenia do zastosowania strategii pod hasłem,, Handel dla wszystkich”.