Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję
Przemysłowy chów brojlerów - wpływ na środowisko

25 października 2018 Intergrupa ds. Dobrostanu Zwierząt spotkała się, aby omówić wpływ produkcji brojlerów na środowisko i zdrowie publiczne oraz zbadać alternatywne systemy produkcji. Szacuje się, że każdego roku w Unii Europejskiej chów brojlerów wynosi ponad 7 miliardów. Produkcja kurcząt brojlerów przemysłowych jest dominująca i stanowi 93,5% produkcji brojlerów w UE. System ten rodzi pytania o kwestie dobrostanu związane między innymi z wyborem na szybki wzrost, wysoką gęstością obsady i brakiem naturalnego światła, wzbogaceniem lub możliwością wyświetlania naturalnego zachowania.

Spotkaniu przewodniczył poseł John Flack, wiceprzewodniczący Intergrupy, i tego samego dnia zaplanowano wspólne głosowanie za uchwałami na posiedzeniu plenarnym. Eurodeputowana Karin Kadenbach przedstawiła żądania zawarte we wspólnym projekcie rezolucji. Jako sprawozdawczyni w sprawie europejskiego planu działania „Jedno Zdrowie” na rzecz zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR) jest bardzo świadoma związku między zdrowiem zwierząt, zdrowiem ludzi i środowiskiem. Podkreśliła, że produkcja brojlerów przemysłowych budzi obawy dotyczące dobrostanu zwierząt, zdrowia publicznego, konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju. Rezolucja nie jest skierowana przeciwko branży, ale będzie jej wspierać w radzeniu sobie z rosnącym problemem związanym z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe. Wszystkie grupy polityczne uzgodniły wspólny projekt rezolucji, w którym wezwą Komisję do podjęcia konkretnych działań w celu poprawy systemu produkcji i ochrony zdrowia publicznego. W rezolucji zwrócono się o wyraźne obowiązkowe oznaczanie metod produkcji mięsa drobiowego oraz badanie EFSA dotyczące oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w przypadku częstszych bakterii. Rezolucja porusza również kwestię selektywnej hodowli w celu szybkiego wzrostu oraz potrzebę poprawy wdrażania istniejącego prawodawstwa dotyczącego dobrostanu brojlerów za pomocą wskaźników zwierzęcych. Ponadto projekt rezolucji koncentruje się na normach sprawiedliwego handlu, aby zapewnić konkurencyjność sektora.

Anke Sitter, doradca polityczny Better Leven, przedstawiła system etykietowania opracowany w Holandii w ramach partnerstwa między organizacjami zajmującymi się dobrostanem zwierząt, przemysłem, rolnikami i detalistami. Etykieta Better Leven jest obecnie najbardziej znaną etykietą konsumentów w Holandii. Celem jest stopniowe zwiększanie dobrostanu zwierząt i zrównoważenia poprzez stosowanie jasnych, wykonalnych i rozpoznawalnych kryteriów. System etykietowania doprowadził do lepszych warunków dla 26 milionów brojlerów. Konsumenci odnotowują wzrost ceny o 5 do 25% w celu zaakceptowania wyższych standardów w zakresie dobrostanu zwierząt. Rolnicy biorący udział w tej marce generują wyższe dochody dla siebie, zyskując więcej środków na dalszą poprawę standardów zwierzęcych. Poprawa dobrostanu zwierząt prowadzi do poprawy zdrowia zwierząt, a w konsekwencji do znacznego zmniejszenia zapotrzebowania na antybiotyki. W celu dalszego rozwoju tego systemu znakowania konieczna byłaby współpraca międzynarodowa i uznanie transgraniczne.

Po prezentacjach odbyła się debata na temat kluczowych kwestii, takich jak potrzeba standardów w zakresie dobrostanu zwierząt w umowach handlowych, znaczenie rozwoju inicjatyw we współpracy z rolnikami, odpowiedzialność ustawodawców i potrzeba sprawiedliwego dochodu dla rolników. Parlament Europejski przyjął rezolucję zdecydowaną większością głosów, przy 409 głosach za, a tylko 19 przeciw.