Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję
Przewodniczący Europejskiego Banku Inwestycyjnego nt. finansowania klimatycznego


W poniedziałek, 9 listopada 2015 r. posłowie do Parlamentu Europejskiego wzięli udział w spotkaniu z dr. Wernerem Hoyerem, prezesem Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W związku z przygotowaniami do szczytu klimatycznego COP 21, który w grudniu br. odbędzie się w Paryżu, Europosłowie mieli możliwość zadania pytań dotyczących finansowania działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu.

Poseł Jadwiga Wiśniewska w swojej wypowiedzi skupiła się na roli Europejskiego Banku Inwestycyjnego w nowym systemie unijnych pozwoleń na emisję CO2. Europoseł chciała poznać kryteria, jakie będą brane pod uwagę w procedurze przyznawania środków na unowocześnienie energetyki przez Fundusz Modernizacyjny, w którego władzach zasiadać mają przedstawiciele EBI. Technologie takie jak podziemne gazowanie węgla czy nadkrytyczne spalanie węgla mają potencjał, aby polska energetyka spełniła rygorystyczne unijne normy emisyjności przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności dostaw energii wytwarzanej w oparciu o lokalnie dostępne surowce. Kwestia stosowanych przez EBI kryteriów wsparcia była podnoszona przez poseł Wiśniewską również w odniesieniu do środków wypłacanych przez Bank w ramach jego wewnętrznego programu na rzecz ochrony klimatu, a także jego znikomego zaangażowania we wspieranie projektów zalesiania.

Odpowiadając zbiorczo na wszystkie zadane tego popołudnia pytania, zarówno prezes Hoyer, jak i obecny na spotkaniu wiceprezes EBI nie potrafili odnieść się do konsekwencji podejmowanych przez nich działań wobec bezpieczeństwa energetycznego UE. Deklarowana przez nich "neutralność" przyznawanego wsparcia odnosiła się wyłącznie do technologii pozyskiwania energii z OZE, pozostawiając na boku rozwiązania wykorzystujące łatwo dostępny w Polsce węgiel. Zapowiedziano utrzymanie progu wsparcia wyłącznie tych technologii wytwarzania energii elektrycznej, które cechują się emisyjnością poniżej 550 g/kWh - poziomu nieosiągalnego nawet dla najczystszych technologii węglowych. Co więcej, z dokumentów EBI wynika, że nie planuje on przyznawania środków na inwestycje zwiększające efektywność energetyki opartej o paliwa kopalne. W odniesieniu do kwestii zalesiania, przedstawiciele EBI przyznali rację Poseł Wiśniewskiej, że poświęcenie jedynie 1,5% wszystkich przyznanych środków na tego rodzaju projekty stanowi znaczna dysproporcję. Spotkanie przedstawiciele EBI zakończyli konkluzją o konieczności zwiększenia ich uprawnień w odniesieniu do finansowania klimatycznego.

Ponadto, na poniedziałkowym spotkaniu posłowie zajęli się raportem w sprawie śródterminowego przeglądu unijnej strategii różnorodności, którego sprawozdawca, poseł Mark Demesmaeker, podkreślał niedostateczny postęp państw członkowskich w implementacji unijnych rozwiązań oraz kwestią ograniczenia dopuszczalności wykorzystania DEHP (ftalanu di-2-etyloheksylu), rakotwórczej substancji wykorzystywanej m.in. w PCV.