Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję
Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Parlamencie Europejskim


4 maja w Parlamencie Europejskim odbyła się wymiana poglądów z Peterem Thomsonem - przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego ONZ -  w sprawie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i Konferencji ws. Oceanów.

Podczas swojego wystąpienia Peter Thomson opowiedział o programie zrównoważonego rozwoju na 2030 rok. Według przewodniczącego jest to program, który pomoże zwalczyć największe problemy, którymi zajmuje się ONZ. Do tych problemów należą: kryzys migracji, terroryzm, niesprawiedliwość na świecie oraz napływ emigrantów. Przewodniczący zwrócił uwagę na fakt, że do zapewnienia bezpieczeństwa i pokoju na świecie konieczna jest współpraca rządów i organizacji międzynarodowych w całej Europie. Zaangażowanie Unii Europejskiej pozwoli na zrównoważony rozwój w całym świecie. W tym celu UE musi korzystać z instrumentów handlowych, finansowych i regulacyjnych wspierając przy tym wdrażanie celów zrównoważonego rozwoju. Jako kolejną formę pomocy ze strony Unii Europejskiej wymienił przeznaczenie 0,7% PKB na wsparcie rozwojowe co zapewni ratunek międzynarodowy. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na konieczność tworzenia nowych innowacyjnych partnerstw strategicznych.

Podczas spotkania podkreślono pięć punktów istotnych dla właściwego wdrożenia celów zrównoważonego rozwoju:

1. Daleko idąca strategia - UE powinna sprawniej działać na rzecz realizacji określonych działań, a jednym z nich jest opracowanie strategii z dużym wyprzedzeniem.

2. Odpowiednie rozważenie aspektów socjalnych - należy poświęcić uwagę szczególnie narażonym grupom, których w UE nie brakuje. Wielu Europejczyków żyje w biedzie i pozbawionych jest dostępu do podstawowych produktów i usług.

3. Adekwatne finansowanie celów - konieczne jest, aby wprowadzić system kontroli wydatków publicznych.

4. Aktywne uczestnictwo obywateli - UE powinna podjąć działania na rzecz aktywizacji obywateli, by włączyli się oni w proces wdrażania celów rozwojowych.

5. Redukcja konsumpcji w Europie - konieczna jest zmiana konsumpcyjnego stylu życia, ponieważ marnowanie wszelkich zasobów przez Europejczyków ma negatywny wpływ na cały świat.

W dyskusji głos zabrali m.in. Marco Affronte, Karin Kadenbach, Gesine Meissner oraz Jose Faria.