Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję
rakotwórczość kontra nierentowność- aferta dot. glifosatu na komisji ENVI

We wtorek, 11.10.2017, odbyło się wspólne wysłuchanie publiczne komisji ENVI i AGRI dot. dokumentów Monsanto i glifosatu. Podczas wysłuchania odbyły się panele dyskusyjne mające na celu wyjaśnienie kwestii przejrzystości procedur związanych z dopuszczeniem do stosowania produktu fitosanitarnego, jakim jest herbicyd „glifosat” firmy Monsanto”. Glifosat jest substancją aktywną szeroko używaną do produkcji środków chwastobójczych. Na terenie Europy zarejestrowanych jest obecnie kilkaset produktów chwastobójczych zawierających glifosat, używanych do ochrony zbiorów. Wysłuchanie odbyło się w ramach debaty nad odnowieniem zatwierdzenia licencji glifosatu, które wygasa w dniu 15 grudnia 2017. W poprzednim roku, gdy wygasała autoryzacja na stosowanie produktu, Komisja Europejska wystąpiła z wnioskiem o jej przedłużenie na kolejne 15 lat, co spowodowało burzliwą dyskusję, ze względu na dwie sprzeczne opinie na temat szkodliwości glifosatu wydane przez dwie organizacje: Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oraz należącą do WHO - Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem (IARC). Obecnie Komisja zaproponowała projekt aktu wykonawczego w celu odnowienia licencji na 10 lat, który jest obecnie procedowany w Stałym Komitecie ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Paszy (PAFF).

Jako pierwszy głos zabrał profesor Christopher J. Portier z Uniwersytetu w Maastricht, który przedstawił wyniki testów biologicznych na szczurach i myszach, które po ekspozycji zwierząt na glifosat wykazały ogniska chłoniaków a także nowotworów w płucach czy nerkach. W sumie na przestrzeni czterech ostatnich lat w 12 badaniach przeprowadzonych kolejno przez IARC, EFSA, ECHA i EPA wykryto 34 nowotwory a 85% z nich to chłoniaki, które występują również u ludzi. Jednak agencja EFSA w swoim stanowisku uznała, że nowotwory nie są wynikiem działania glifosatu lecz podatności myszy na chłoniaki. Wyraził on potrzebę zwiększenia przejrzystości danych agencji badawczych by wyeliminować niejasności związane z tym tematem.

Kolejna mówczyni Kate Guyton z agencji IARC przedstawiła oficjalne stanowisko agencji po przeprowadzonych badaniach, które mówi, że „glifosat jest prawdopodobnie rakotwórczy dla ludzi”. Stwierdzenie to uzupełniła opisem procedur badawczych agencji, które przeprowadzane są przez niezależnych naukowców, których ocena jest strukturalna, przejrzysta i niezależna.

Następnie głos zabrał doktor Jose Tarazona z Działu ds. Pestycydów EFSA, w kontrze do wystąpienia przedstawicielki IARC, uznał, że badania przeprowadzone przez ich agencję były wystarczające by stwierdzić, że „glifosat nie jest rakotwórczy”. Dodał również, że substancja jest co prawda toksyczna ale zagrożenie można złagodzić odpowiednim użytkowaniem produktu. Ponadto Niemcy jako wybrane państwo członkowskie UE dokonały oceny raportu agencji, która była zgodna z samym raportem.

Na posiedzeniu komisji podnoszono również kontrowersyjną kwestię wycieku dokumentów, które miały wskazywać na wpływanie firmy Monsanto na przebieg i wynik badań nad rakotwórczością glifosatu w agencji EFSA co miałoby zdecydowanie zmniejszyć wiarygodność przedstawionych przez firmę raportów. Mówcy zgodnie stwierdzili, że niezbędne jest zwiększenie przejrzystości badań. Należy wspomnieć, że jednym z zaproszonych przez komisję gości była firma Monsanto jednak odmówiła udziału w posiedzeniu.