Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję
REPowerEU: główne założenia

Bruksela, 20 maja 2022

W środę, 18 maja, Komisja Europejska przedstawiła  plan REPowerEU, jako odpowiedź na trudności i zakłócenia na światowym rynku energii spowodowane inwazją Rosji na Ukrainę. 

ŚRODKI KRÓTKOTERMINOWE:
 • Wspólne zakupy gazu, LNG i wodoru za pośrednictwem platformy energetycznej UE dla wszystkich państw członkowskich, które chcą w niej uczestniczyć, a także dla Ukrainy, Mołdawii, Gruzji i Bałkanów Zachodnich
 • Nowe partnerstwa energetyczne z wiarygodnymi dostawcami, w tym przyszła współpraca w zakresie odnawialnych źródeł energii i gazów niskoemisyjnych
 • Szybkie wdrożenie projektów dotyczących energii słonecznej i wiatrowej w połączeniu z wykorzystaniem wodoru odnawialnego, aby zaoszczędzić około 50 mld m³ gazu importowanego
 • Zwiększenie produkcji biometanu, aby zaoszczędzić 17 mld m³ gazu importowanego
 • Zatwierdzenie pierwszych ogólnounijnych projektów wodorowych do lata
 • Komunikat UE „Save Energy” zawierający zalecenia dotyczące tego, w jaki sposób obywatele i przedsiębiorstwa mogą zaoszczędzić około 13 mld m³ gazu importowanego
 • Napełnić magazynowanie gazu do 80 % pojemności do dnia 1 listopada 2022 r.
 • Skoordynowane na szczeblu UE plany ograniczania popytu w przypadku zakłóceń w dostawach gazu

ŚRODKI ŚREDNIOTERMINOWE, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ ZAKOŃCZONE PRZED 2027 r.

 •  Nowe krajowe plany REPowerEU w ramach zmienionego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności – w celu wsparcia inwestycji i reform o wartości 300 mld EUR
 • Zwiększenie dekarbonizacji przemysłu dzięki projektom - około 3 mld EUR w ramach funduszu innowacyjnego
 • Nowe przepisy i zalecenia dotyczące szybszego wydawania pozwoleń na odnawialne źródła energii, zwłaszcza na specjalnych obszarach o niskim ryzyku środowiskowym
 • Inwestycje w zintegrowaną i przystosowaną sieć infrastruktury gazowej i elektroenergetycznej
 • Zwiększenie ambicji w zakresie oszczędności energii poprzez podniesienie ogólnounijnego celu w zakresie efektywności energetycznej na 2030 r. z 9 % do 13 %
 • Zwiększenie europejskiego celu w zakresie odnawialnych źródeł energii do 2030 r. z 40 % do 45 %
 • Środki regulacyjne mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze transportu
 • Akcelerator wodoru w celu zbudowania 17,5 GW do 2025 r. elektrolizerów napędzających przemysł UE - 10 mln ton krajowej produkcji wodoru odnawialnego oraz 10 mln ton importu do 2030 r. Na potrzeby przyspieszenia realizacji projektów związanych z wodorem przeznacza się dodatkowe środki na badania w wysokości 200 mln euro.
 • inicjatywa Solar Rooftop, która przewiduje stopniowe wprowadzanie prawnego obowiązku instalowania paneli słonecznych w nowych budynkach publicznych i handlowych oraz w nowych budynkach mieszkalnych.
 • Podwojenie tempa rozmieszczania pomp ciepła oraz środki mające na celu włączanie energii geotermalnej i energii słonecznej termicznej do zmodernizowanych lokalnych i gminnych systemów grzewczych.
 

Żródło: Komisja Europejska