Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję
spotkanie LIBE


Bruksela, 19 kwietnia 2021r.

Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji LIBE poruszono wiele istotnych kwestii.

Zaprezentowano między innymi, sprawozdanie roczne Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD) za 2020 rok, który jest organem doradczym i wspierającym Komisję LIBE. Pandemia mocno wpłynęła na sposób pracy EIOD i stała się wielkim wyzwaniem dla tego organu, mając na uwadze utrzymanie skutecznego monitorowania i efektywnej pracy w perspektywie długofalowej. Konieczność bliższej współpracy między państwami członkowskimi w kwestii ochrony danych osobowych, stworzenie strategii chroniącej prawa podstawowe w kontekście ochrony danych osobowych, czy monitorowanie działań ograniczających wolności obywateli to tylko kilka z aspektów pracy tej instytucji. Ogromny nacisk w ostatnim roku został położony na aktywne działania on-line, które monitorują prace instytucji publicznych (aplikacje mobilne, newslettery etc.) Współpraca z Eurojust, z PE oraz z Europejskim Urzędem Prokuratury została zacieśniona. W minionym roku wiele czynności zostało skierowanych na monitorowanie działań sektora technologii, aplikacji mobilnych oraz sektora gromadzącego duże ilości danych. Trwa nieustannie praca w ramach wyzwań wdrażania przepisów RODO.

Następnym posłowie omówili działalności grupy roboczej ds. kontroli Fronteksu*** w aspekcie poszanowania i ochrony praw podstawowych. Parlament Europejski, przed dwoma laty, przydzielił agencji więcej praw i możliwość. Wobec pojawiających się zarzutów co do działań podejmowanych przez Frontex, utworzona została grupa robocza, weryfikująca jej rzetelność. Oświadczono, że zidentyfikowano szereg problemów, szczególnie na granicach zewnętrznych morskich. Badane jest funkcjonowanie agencji, procedury sprawozdawczości wobec zarzutów łamania praw podstawowych oraz ochrona praw podstawowych. Mandat Frontexu ma na celu zapewnienie skutecznej ochrony granic zewnętrznych Unii Europejskiej, stąd priorytetem jest odbudowanie autorytetu agencji i zaufania do niej. Przedstawiciele grupy podkreślali swoje usilne starania w wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości wobec instytucji.  Podkreślano wielokrotnie doskonałe kompetencje i odpowiedzialność strażników granicznych agencji, którzy stoją na straży bezpieczeństwa wspólnoty. Frontex musi być agencją chroniącą prawa człowieka jako „oczy i uszy” na granicach zewnętrznych UE.

Ostatnim omawianym punktem na spotkaniu LIBE była kwestia opieki psychiatrycznej i opieki nad osobami ubiegającymi się o azyl wymagającymi szczególnego traktowania w greckich ośrodkach recepcyjnych. Mając na uwadze, że uchodźcy stanowią grupę szczególnego ryzyka depresji, ze względu na traumę , oddalenie od miejsca pochodzenia, należy przygotować odpowiedni plan ich włączania i integracji w społeczność europejską. Polepszenie warunków zdrowotnych stanowią wyzwania i należą do priorytetowych działaniach związanych ze zdrowiem i zdrowiem psychicznym osób żyjących w obozach na wyspach greckich. Komisja Europejska i władze Grecji zobowiązały się do kontynuacji dobrowolnego programu relokacji, głównie nieletnich bez opiekunów, ciężko chorych i osób niepełnosprawnych. Prawo unijne daje KE**** silny mandat do świadczenia usług związanych ze zdrowiem i zdrowiem psychicznym (dyrektywa UE o ochronie medycznej zapewnia wszystkim osobom dostęp do usług medycznych od momentu przybycia).

 

 

* Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrzny

*** Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej https://frontex.europa.eu/pl/

****Komisja Europejska